Schriftelijke vragen ziekenhuislocatie

De sloopkosten van het voormalig Vlietlandziekenhuis aan de BK-laan komt veel hoger uit dan vooraf beraamd. Er lijkt zelfs sprake te zijn van meer dan verdubbeling.

Hierover de volgende vragen:

  1. Klopt het dat de kosten voor de sloop vele malen hoger zijn dan beraamd?
  2. Zo ja, op basis waarvan was de vooraf beraming gemaakt en vastgesteld?
  3. Wat ligt ten grondslag aan deze overschrijding? Graag een uitvoerige beantwoording!
  4. Op basis waarvan is gunning van sloop gemaakt en vergeven?
  5. Hoe hoog zijn de kosten voor sloop tot op heden.
  6. Gaan de kosten voor de sloop nog verder oplopen?
  7. Zo ja, op welk bedrag gaat de sloop uiteindelijk uitkomen?
  8. Wat betekent de overschrijding voor de kosten van de nieuwbouwplannen?

 

Frans Hamerslag
Progressief Schiedam