Algemene beschouwingen

Een van de belangrijkste gemeenteraadsvergaderingen van het jaar is ontegenzeggelijk de jaarlijkse begrotingsbehandeling, ook wel Algemene Beschouwingen genoemd ; jaarlijks ergens begin november, op een dinsdag en donderdag. We beginnen in de middag, om na een tussentijdse, gezamenlijke maaltijd, in de avond verder te vergaderen. Dit jaar zijn deze beschouwingen op 9 en 11 november gehouden. Alle fracties kregen de tijd om hun visie op het komende financiële jaar te geven en om moties en ideeën aan te dragen over wat zij gewijzigd wilden zien in de voorstellen van het College van Burgemeester en Wethouders.

PS heeft zich dit jaar nadrukkelijk laten horen en heeft enkele successen weten te behalen. Zo is het idee van ons, om gezamenlijk energie in te kopen zodat de minima in Schiedam deze tegen gereduceerd tarief kunnen verkrijgen, door het college overgenomen, om een zaailing van de Anne Frank Boom naar Schiedam te halen enthousiast ontvangen, werd energiemanagement met het oog op de toekomst, door PS op de kaart gezet en komt er betere verlichting op de Hoogstr aat.

Het college heeft geen antwoord gegeven op de vraag van PS, waar de verantwoording blijft ten aanzien van de aanstelling van een 5e wethouder. Deze zou gezocht moeten worden, in de verwachting, dat deze geld zou weten te genereren vanuit “Europa “; subsidies dus . Ook kwam er geen antwoord op de vraag naar een visie op beeldbepaling van de Hoogstraat.

De PS voorstellen om de vergoeding voor raadsleden af te stemmen op het inwoneraantal van Schiedam, waardoor er 9% bespaard zou kunnen worden en het afschaffen van de internetvergoeding voor raadsleden haalden het niet. Hiermee heeft PS aangetoond dat een meerderheid in de gemeenteraad en met name de grote partijen PvdA, CDA en VVD ,op van alles wil bezuinigen behalve op zichzelf. Een schande volgens PS. Hier had toch zo’n € 50.000, – per jaar bespaard kunnen worden.

Bus gebruikers van de Hoofdstraat moeten nog langer in de ellende zitten, of eigenlijk staan. Het PS voorstel, om een bushokje te verplaatsen ,haalde het niet. Deze raad blijkt niet optimaal voor haar gebruikers van het openbaar vervoer te willen zorgen.

Voor of tegen de begroting?
Een dilemma. Schiedam moet een begroting hebben. Of we nu voor of tegen bepaalde keuzes zijn, geen van de partijen, inclusief PS, heeft een tegenbegroting gemaakt. Een tegenstem, tegen de, door het College gepresenteerde begroting, had dan ook goed onderbouwd moeten kunnen worden.

PS is tegen een college met meer dan vier wethouders in Schiedam. Dat kunt u bij iedere gemeenteraadsvergadering, op de publieke tribune gedemonstreerd zien op ons spandoek. Deze extra wethouder zit echter ook in de begroting. Dat was voor PS voldoende reden, om tegen de begroting te gaan stemmen. Doordat de voorzitter van de raad wel erg snel was met het afslaan van het besluit tot aanname, kregen enkele partijen geen tijd meer om hun bezwaren kenbaar te maken. Ook de PS fractie heeft zich laten overdonderen. Na twee lange dagen vergaderen in de raadszaal en daarbuiten , was de alertheid weg. De voorzitter probeerde het nog een beetje goed te maken, door ,nadat het besluit tot sluiting van de beraadslagingen genomen was,alsnog ruimte te bieden voor een reactie. Attent, maar op dat moment niet zinvol meer. Hierdoor zult u in de notulen lezen, dat deze begroting met “ algemene stemmen “ is aangenomen.

Meer dan een principieel gegeven is dit niet. De meerderheid van de raad, de coalitiepartijen, zou hoe dan ook hebben ingestemd, waardoor deze begroting aangenomen zou zijn.

Frans Hamerslag
Fractievoorzitter Progressief Schiedam