Begrotingsbehandeling teleurstellend

BEGROTINGSBEHANDELING TELEURSTELLEND

“De begrotingsbehandeling in Schiedam is uiteindelijk teleurstellend verlopen”, aldus PS fractievoorzitter Frans Hamerslag. Allereerst, omdat de Gemeenteraad niet akkoord ging met het PS voorstel, om financiële hulp te bieden aan mensen, die zich gedupeerd voelen door de aanleg van de A4 en hiertegen in beroep willen gaan bij de Raad van State, maar hiertoe de middelen niet hebben. En dit, terwijl hiervoor door de Gemeente vrij eenvoudig geld ter beschikking had kunnen worden gesteld uit een speciaal ‘potje’. Dat potje was er vorig jaar nog wel voor het geval de gemeente zelf zou gaan procederen tegen de aanleg van de A4.”

“Vervolgens en dit weegt voor PS zwaar”, betoogt Hamerslag, “omdat de Gemeenteraadsleden niet bereid bleken, om een klein deel van de vergoeding, die zij maandelijks voor hun werk als volksvertegenwoordiger ontvangen, in te leveren. Met de door PS ingediende motie, wilden wij de Gemeenteraad er van overtuigen, dat het niet meer dan redelijk zou zijn, dat als ‘de stad’ flink moet bezuinigen, de Raadsleden dit, vrijwillig, zelf ook zouden doen De vergoeding voor Raadsleden is op basis van het aantal inwoners van de gemeente. Schiedam valt in de schaal van 60.001 tot 100.000, maar heeft zelf 75.000 inwoners en hoeft dus niet de maximale vergoeding uit deze schaal te ontvangen. Dit zou, over een Raadsperiode van 4 jaar ruim 200.000 Euro opleveren”, aldus Hamerslag. Ook het PS voorstel, om Gemeenteraadsleden te korten op hun vergoeding voor het (thuis) hebben van een internetaansluiting, vond geen genade tijdens de begrotingsbesprekingen.

Dat de Gemeenteraad niet bereid was, om er zorg voor te dragen, dat een bushalte in de Hoofdstraat, gecompleteerd wordt met een bushokje, dat twee jaar geleden 200 meter verderop geplaatst werd, zonder halte(!), vindt Hamerslag onbegrijpelijk. “De meeste omwonenden dringen hier al lang op aan, maar de Gemeente weigert medewerking! De passagiers staan nu nog minimaal een half jaar in regen en wind op de bus te wachten.” Het is voor PS duidelijk dat de raadsleden en dan met name van de grotere partijen, er zelf graag warm bij zitten en OV-gebruikers in de kou laten staan. Wat PS betreft een verkeerd signaal naar de Schiedammer.”

“Tevreden zijn wij”, zo vervolgt Hamerslag, “over de bereidheid van het College van B en W, om energie groot in te kopen. Zo kunnen mensen met een smalle beurs tegen een goedkoper tarief hun energie kopen. Ook is PS tevreden met het naar Schiedam brengen van een telg van de Anne Frank boom en meer aandacht te geven aan energiemanagement. Zaken, die evenals het voorlopig open houden van Zwembad Zuid, de steun hebben van PS en mede door onze moties, onder de aandacht zijn gebracht.”