Bijdrage begroting 2e termijn

Voorzitter,
PS is blij met de toezegging tot gezamenlijk inkoop van energie en water t.b.v. van de minima. We hebben de wethouder echter niet gehoord over de mogelijkheid om ook voor de gemeente groene stroom in te kopen bij een mogelijke goedkopere leverancier. Is het college bereid dit te onderzoeken?

Energiemanagement
Voorzitter, de wethouder heeft aangegeven dat energiemanagement onderdeel is van de milieunota. Dat is mooi. PS heeft echter gesteld dat energiemanagement verder gaat dan het plaatsen van 8 stroompaaltjes voor auto’s. Het energiemanagement dat PS bedoelt is het energiebestendig maken van de stad voor de jaren na het tijdperk der fossiele brandstoffen. Wist u dat er in China al steden gebouwd worden die volledig op stroom draaien zonder enige uitstoot? Die steden wekken zelf hun stroom op. Daar moeten wij uiteindelijk ook naar toe.

We hebben in Schiedam het probleem dat we met een oude stad en met oude infrastructuur te maken hebben, die uiteindelijk wel met behoud van eigenheid op visionaire wijze gereed gemaakt moeten worden voor genoemde toekomst.

Die toekomst start wat PS betreft vandaag! Door daar nu al over na te denken en langzaam maar zeker in continu proces beleid op te ontwikkelen en voorzieningen te realiseren kan Schiedam in Nederland voorop gaan lopen.

Een voorbeeld: een nieuwbouwwoning wordt gebouwd voor een levensduur van ongeveer 100 jaar. Bij nieuwbouwwoningen in Nederland en ook in Schiedam wordt nog steeds standaard een gasinstallatie aangelegd voor koken en warmwatervoorziening. Waarom? We weten dat we ruim binnen die 100 jaar, waarschijnlijk al over 15 jaar, over moeten gaan op kook- en warmwater voorziening op stroom. Daar moeten we nu al over nadenken en langzaam maar zeker beleid op ontwikkelen. Uitgangspunten gaan herformuleren. Visie hebben!

De wethouder sprak over 8 oplaadpunten voor elektrische auto’s. Maar voorzitter, dat is Peanuts. Hoe gaat straks de bezitter van een elektrische auto dat doen als hij of zij in een flat op het Sem Dresdenplein in Groenoord woont? En hoe gaan de bewoners van de smalle straten in bijvoorbeeld de Gorzen dat doen? Voorzitter, daar moeten we nu al beleid op ontwikkelen om straks in Schiedam niet achter de feiten aan te lopen.

Hoe gaan we er voor zorgen dat het transport op de bedrijventerreinen en van de bedrijven-terreinen naar de rest van de stad straks goed geregeld is. Bekend is dat deze wereld er over enige tijd als gevolg van veranderende energie-voorzieningen anders uit zal komen te zien. Hoe? Dát kunnen we in Schiedam mede bepalen. De door de wethouder genoemde milieunota gaat wat PS betreft lang niet ver genoeg.

Is het college bereid om binnen bestaande beleidsterreinen deze genoemde uitgangspunten op te nemen.

PS heeft van het college geen antwoord gekregen op de gestelde vragen ten aanzien van de raadsvergoeding en internet-vergoeding. Dit is eigenlijk ook terecht, daar deze vragen natuurlijk aan de raad gesteld zijn. Wij gaan immers over onze eigen vergoeding. Hoe staat de raad hierin? Wij kunnen als gekozen volksvertegenwoordigers een signaal afgeven en in 4 jaar tijd ruim 200.000 euro besparen. Wat PS betreft verdienen de Schiedammers dat! Wij dienen een aangepaste motie nummer 30 in. Goed is de toezegging van Wethouder Hekman om een nakomeling van de Anne Frank boom naar Schiedam te halen. We handhaven ter ondersteuning van de wethouder deze motie, zodat deze Raad dit symbool aan de Schiedamse bevolking kan meegeven.

PS heeft nog geen antwoord op de vraag de Hoogstraat beter te verlichten en op een beeldbepaling hiervoor. Immers de stadsvisie spreekt van: “offensieve en onorthodoxe aanpak van ( leegstand) op de Hoogstraat. Volgens PS is genoemde beeldbepaling zo’n onorthodoxe methode! Wil het college een voorstel voorbereiden?

Voorzitter, wij hebben begrepen dat we op korte termijn kunnen rekenen op het streamen van de commissievergaderingen. Althans, dit komt binnen afzienbare tijd aan de orde in de raad. PS hoopt dat de Schiedammers zo snel mogelijk vanuit thuis mee kunnen kijken naar deze vergaderingen. De motie die wij hierover hebben ingediend trekken wij terug.

Voorzitter, PS heeft gevraagd of er een bedrag dat voorheen gereserveerd was voor juridische tegenstand mbt de A4 beschikbaar te stellen voor burgers die zich wel willen verzetten maar hier de middelen niet voor hebben.

De wethouder zegt dat Schiedam zich niet langer verzet. Hoe komt de wethouder daarbij? Vele Schiedammers, al dan niet binnen een vereniging van eigenaren verzet zich nog. En terecht! Zij krijgen te maken met de bouwput, de uitstoot en de herrie. Zij zien, ruiken en horen de A4 straks wel. Deze Schiedammers gaan naar de Raad van State. Zij willen hun betogen aldaar onderbouwen met onderzoeken die voor hen kostbaar zijn. Wij weten dat het college zich niet meer kan verzetten en hier ook geen signalen over wil afgeven. Individuele Schiedammers mogen zich druk blijven maken over de door de wethouder genoemde inpassing. Maar een kleine financiële ondersteuning aan deze, door de minister gedupeerden is echt niet teveel gevraagd. Hiertoe dienen wij dan ook een motie in.

Voorzitter, in de eerste termijn had elke spreker slechts 10 minuten. In deze 2e termijn wil ik toch nog een extra puntje toevoegen. De bushalte op de Hoogstraat nabij Nolet. Ik dacht dat wij openbaar vervoer belangrijk vonden als gemeente en dat we Schiedammers zo veel mogelijk willen stimuleren om gebruik te maken van deze vorm van vervoer. Het beleid dat wordt gevoerd geeft echter een ander beeld. Al ruim 2 jaar is er een idiote situatie in de Hoofdstraat. Een bushokje dat 200 meter bij de bushalte vandaan staat. Bewoners zijn nu zelfs in een rechtszaak met de gemeente verwikkeld geraakt en dat omdat de gemeente niet het bushokje, maar de halte wil verplaatsen. Er is bij de halte ruimte. De stoep iets verlengen, het bushokje verplaatsen en alle ellende is opgelost. Daar waar het bushokje nu staat, ontstaan dan parkeerplaatsen. Uit beantwoording van schriftelijke vragen blijkt dat het college niet aan deze eenvoudige oplossing wil. PS is van mening dat het tijd wordt dat de gebruikers van deze halte veilig en droog op de bus kunnen wachten. PS dient daarom een motie in om de reizigers en de bewoners tegemoet te komen.

Voorzitter, deze begrotingsbehandeling is ordentelijk en constructief verlopen. Ik wil alleen een opmerking maken over de wijze waarop de fractie van Trots op Nederland deze behandeling is ingegaan. Trots probeert in haar betoog deze raad te verdelen in links en rechts op een moment dat Schiedam juist in deze tijd éénheid en samenwerking nodig heeft. Dat probeert zij vervolgens ook nog te doen met een betoog dat een week eerder gevoerd had moeten worden. Toen hoorde wij deze fractie van Trots juist in haar geheel niet.

PS…. Het college tracht de 5e wethouder te verantwoorden met het binnen halen van extra Europese subsidies. Wanneer kunnen we daar de eerste resultaten van verwachten of zijn die er al?