Schriftelijke vragen Veiligheidsglas Verver

Vandaag heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan in de zaak vd Tempel vs familie Verver. Uit deze uitspraak blijkt dat vd Tempel in het gelijk is gesteld en is de gemeente Schiedam gehouden tot uitbetaling van het onder het wachtgeld beslag opgebouwde bedrag.

Nu blijkt echter dat sinds 6 september 2013 ook een hypotheekverstrekker beslag heeft laten leggen op het wachtgeld van mevrouw Verver.

Progressief Schiedam heeft daar de volgende vragen over:

-Was het college op de hoogte van deze 2e beslaglegging?

Zo Ja:
-Sinds wanneer was het college op de hoogte van de beslaglegging?
-Hoe staat dit in verhouding tot de bijdrage van het college tijdens de raadsvergadering op 14 april 2013, waarin wordt vermeld dat de inhoud van het depot ruim voldoende is om het bedrag aan vd Tempel te voldoen.?
-Waarom is deze beslaglegging niet gemeld tijdens de raadsvergadering op 14 april 2013?

Zo Nee:
-Had het college hiervan op de hoogte kunnen/moeten zijn?
-Welke consequenties heeft deze 2e beslaglegging voor Fa. vd Tempel? Blijft er, ondanks deze 2e beslaglegging, nog voldoende geld over om vd Tempel te betalen?

Frans Hamerslag

Progressief Schiedam