Over slechte Rent- en Rekenmeesters!

7 november stond het onderhoud van onze riolering op de agenda van de gemeenteraad. Een onderhoud en een financiering voor de komende 60 jaar. Een lastig en zwaar dossier met grote financiële gevolgen voor de korte en lange termijn.
Een eenvoudige weergave van de financiële opties waren als volgt:

Methode 1: Langzame stijging van het rioolrecht. Per jaar 3%.
Methode 2: Snelle stijging van rioolrecht. Een paar jaar 20 tot 25% stijging.
Methode 3: 6% stijging per jaar, gedurende 10 jaar.

Progressief Schiedam heeft daar een extra optie aan toegevoegd: 4% stijging per jaar.

De raad liet methode 2 en 3 al snel vallen omdat deze op korte termijn een relatief snelle stijging geven. We zitten in een economische crisis en de Schiedammer kan op dit moment zijn geld wel beter gebruiken. Wat Progressief Schiedam betreft… Helemaal goed. Belast de Schiedammer tijdens de crisis niet te zwaar.

Toen bleven nog 2 opties over. Methode 1 en het voorstel van Progressief Schiedam. Wij geven het direct toe. Met ons voorstel namen de kosten voor de Schiedammers op korte termijn iets meer toe. Dat argument gebruikten de volgende partijen: SP, PvdA, VVD, CDA, Gemeentebelangen, Leefbaar Schiedam, AOV, TON en fractie Jongen dan ook. Ik maak een diepe buiging voor de partijen, applaus. Zij komen op voor de Schiedammer. Zij waken de komende jaren over uw knip! De schatbewaarders van uw portemonnee. Ja zeker úw portemonnee.

Hoewel… Buiging? Applaus?

Toch maar niet…

Populisme en verkiezingsretoriek zijn de betere woorden voor dit stemgedrag. Jazeker, zij zorgen er voor dat u de komende crisis-jaren uw koopkracht zal behouden. Zowel PvdA, VVD en het CDA gebruikten deze woorden. Deze partijen vertellen er helaas niet bij dat u, uw kinderen en kleinkinderen in de toekomst minimaal 100.000.000 euro (honderd miljoen euro) extra moeten betalen ten opzichte van het voorstel van Progressief Schiedam. U leest het goed 100 miljoen euro!
Ik zal u vertellen wat uw gezin dankzij deze partijen aan koopkracht zal behouden op jaarbasis in de komende 5 jaar:

2014: €   2,13
2015: €   4,13
2016: €   6,83
2017: €   9,42
2018: € 12,21

 

Totaal houdt u dus de komende 5 jaar € 34,75 in uw zak. Dat is gemiddeld per jaar € 6,94 per huishouden. Eerder genoemde partijen weten u wel door de huidige crisis te helpen. Lang leve uw koopkracht… Dat uw kinderen en kleinkinderen op termijn per huishouden jaarlijks € 120,00 meer moeten betalen doet er niet toe.

Ik moet nu wel eerlijk zijn. In de periode tot 2035 bent u in totaal € 400,00 duurder uit met de PS methode. Dat is gemiddeld € 21,00 per jaar. Maar na 2035 bespaart elk gezin € 120,00 op jaarbasis. En dat tot 2073. Reken het maar uit. Het kost de inwoners van Schiedam uiteindelijk 100 miljoen extra. Dat leken genoemde partijen niet te weten en al helemaal niet te interesseren. Onze protesten… och…. die doen er niet toe. Koopkrachtbehoud vlak voor de verkiezingen lijkt het credo. Slechte Rentmeesters zijn het. Slechte Rekenmeesters zijn het! En dat met uw portemonnee!

Maar we hebben nog niet verloren. Progressief Schiedam zal dit tijdens en na de verkiezingen zeker aan de orde brengen. Het is nog niet te laat. We kunnen altijd alsnog naar die stijging van 4% in plaats van 3%. Wilt u die € 100.000.000,- in uw zak houden? Het kan. Het is nog niet te laat!

Heb ik al vermeld dat deze €100.000.000,- geldt bij de huidige lage rentestand. Wanneer de rente weer gaat stijgen, en dat zal onherroepelijk gaan gebeuren, zal het bedrag nog hoger worden. Het kan dan zomaar gaan oplopen naar €150.000.000,-. Uw geld!

John Maris
Rob Oosthof