Progressief Schiedam stelt kieslijst vast.

De kieslijst waar Progressief Schiedam de gemeenteraadsverkiezingen mee in gaat, is op 25 november tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. Het bestuur van Progressief Schiedam is zeer tevreden over de samenstelling van de kieslijst:

1: Frans Hamerslag (m)
2: John Maris (m)
3: Ingrid Coenradie (v)
4: Rob Oosthof (m)
5: Stefan Bergman (m)
6: Jan van de Geest (m)
7: Jilske Bakker (v)
8: Cari Derichs (v)
9: Ivo van der Velde (m)
10: Edith Haan-Kuitert (v)

Progressief Schiedam ziet, met deze lijst, vol vertrouwen de gemeenteraadsverkiezingen tegemoet.