Schriftelijke vragen parkeervergunning

Geacht College,

Het Nieuwe Stadsblad van 24 juli 2013 bericht over een situatie waarin een bewoner van de wijk Oost relatief lang moet wachten op de parkeervergunning voor zijn nieuwe auto. De betreffende bewoner heeft een nieuwe auto gekocht en kan pas na een week zijn nieuwe vergunning bij de gemeente afhalen.
Ondertussen moet hij kosten maken ter overbrugging. Bij iedere autoverzekering is een telefoontje voldoende ter registratie en is de verzekering geregeld. Ondertussen wordt de administratieve afhandeling geregeld. Een verzekering is geen parkeervergunning, dat beseft PS goed. Toch laten verzekeringsmaatschappijen hier wel zien hoe het kan.

Progressief Schiedam heeft daar de volgende vragen over:

1. Bent u bekend met de betreffende situatie?
2. Is deze situatie kenmerkend voor de wijziging van een parkeervergunning?
3. Bent u het met PS eens dat iemand die betaalt voor een parkeervergunning, niet op aanvullende kosten gebracht mag worden, behoudens administratiekosten voor de wijziging.
4. Ziet het college een oplossing voor dit probleem, zo ja welke en op welke termijn?

Namens PS
Frans Hamerslag
Rob Oosthof