Schriftelijke vragen Look-TV

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schiedam.

 

Schriftelijke vragen LOOK-TV

PS heeft vernomen dat er bij LOOK-TV onenigheid is en dat zowel interne als externe medewerkers de samenwerking hebben opgezegd of zijn weg gestuurd. Het valt PS valt op, dat veel Schiedamse evenementen of gebeurtenissen niet zijn verslagen door Look-tv. We denken hier bij aan Lentis-college, Dogday, Maasboulevardfeesten enz.; laatst genoemde vierde notabene haar 25 jarig bestaan! Externe productiemaatschappijen worden naar wij vernamen, buiten de deur gehouden. Anderen zijn er kind aan huis en voeren vaste werkzaamheden uit, waardoor van concurrentie geen sprake zou zijn.

Op You-Tube verschijnen producties van hoge kwaliteit, geproduceerd door plaatselijke bedrijven over diverse Schiedamse evenementen. Schiedammers kunnen deze via de TV niet bekijken.

Verschillende ondernemers zeggen ons, met een behoorlijk aandeel aan sociale en gemeentelijke onderwerpen de zendmachtiging te willen overnemen, financieren en zelfs ingerichte studiolocaties beschikbaar te hebben.

PS beseft dat de gemeenteraad zich niet met de programmering mag bezig houden, maar voor de subsidie-ontvanger zullen er o.a. prestatie-verplichtingen zijn vastgelegd. PS heeft bij de behandeling van de Zomernota over outsourcing gesproken en als voorbeeld Look-tv genoemd.

PS heeft de volgende vragen.

  • Is het college bekend met de organisatorische strubbelingen bij Look-tv?
  • Wat zijn/waren de prestatie-eisen ten aanzien van Look-TV mbt de subsidieverstrekking?
  • Voldoen de geleverde prestaties aan de eisen die bij de subsidieverlening zijn gesteld?
  • Wat zijn de verplichtingen van de gemeente ten aanzien van Look-TV ?
  • Zou de opdracht, als verstrekt aan Look-TV, uitgevoerd kunnen worden door een andere/ commerciële partner?
  • Denkt het college dat de kosten voor de Gemeente Schiedam door outsourcing kunnen dalen?

 

Namens Progressief Schiedam

  1. Hamerslag
  2. Oosthof