Bijdrage Horecabeleid raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering 18 juli jl heeft PS gepleit voor diversiteit in de Schiedamse Horeca. Helaas besloot de raad dat elke kroeg nu langer mag openblijven, maar minder Live-Muziek ten gehore brengen. Wat PS betreft had de raad elke horeca-ondernemer meer vrijheid moeten bieden door de ondernemer zelf te laten kiezen betreffende de openingstijden en het aantal avonden met Live-muziek. Onderstaand de bijdrage die Frans Hamerslag heeft uitgesproken tijdens deze raadsvergadering:

Voorzitter,
We mogen weer kiezen. En wel uit 2 opties. Om 4 uur sluiten en minder incidentele festiviteiten of om 3 uur sluiten en het huidige aantal incidentele festiviteiten handhaven. De horeca is daar over verdeeld en dat is logisch. Elke horecaondernemer heeft andere belangen dan de rest.

Als we persé tussen deze twee moeten kiezen, gaat PS voor optie 2. Het geeft de ondernemer de vrijheid wat vaker iets leuks te organiseren en we voorkomen dat plotseling om 4 uur de horeca leeg stroomt en zo voor meer overlast zorgt op dit late tijdstip. Dankzij het warme afkoeluur in optie 2 zal het publiek de horeca geleidelijker verlaten en zo voor minder overlast zorgen.

Voorzitter,
In de ontwikkelvisie Binnenstad die we in 2012 hebben vastgesteld is te lezen dat er een struingebied komt in het centrum waar men Muziekpodia kan bezoeken. Is het niet zo dat we , als we het advies van het college volgen, de ontwikkeling van deze podia tegen werken?

Het zou beter zijn als de horecaondernemer zelf een keuze zou mogen maken. Daarmee zullen er enkele ondernemers vroeger dicht gaan en maximaal 10x per jaar gebruik maken van een extra ontheffing en een andere ondernemer gaat om 4 uur dicht en accepteert daarmee dat hij minder ontheffingen tot zijn beschikking heeft. Elke horecaondernemer kan zo zijn eigen publiek bedienen, de uitloop uit de kroegen zal veel geleidelijker verlopen waardoor er minder overlast is en zo blijft Schiedam voor de verschillende stappers een leuke uitgaansstad. PS is zeer benieuwd naar de mening van de raad over deze derde optie en hoort graag van het college waarom deze derde optie niet tot de mogelijkheden behoort. Wij dienen een amendement in betreffende optie 3.

PS is tegen de zogenaamde tijdelijke horeca. Wij vrezen voor zogenaamde “valse” concurrentie. Het feit dat het aantal horecagelegenheden de afgelopen jaren is teruggelopen, geeft aan dat er geen behoefte is aan meer horeca. Wij dienen een amendement in mbt de tijdelijke horeca.