De Gemeente was op 2 juli gesloten?

Op 2 juli was de gemeente gesloten. Het stadskantoor was dicht en de telefoon werd niet opgenomen.

PS Heeft daar schriftelijke over gesteld.
Schriftelijke vragen PS
Betreft:  Algehele onbereikbaarheid Gemeente 2 juli 2013
Geacht college,

Dinsdag 2 juli is vanwege een gemeentebrede bijeenkomst de gemeente de gehele dag gesloten geweest.

Progressief Schiedam heeft daar de volgende vragen over:

1) Per wanneer en hoe is dit met de stad gecommuniceerd?
2) Bent u van mening dat u met deze communicatie voldoende Schiedammers tijdig heeft bereikt?
3) Is het u bekend dat diverse bezoekers dinsdag voor een dichte deur hebben gestaan terwijl men speciaal vrij had genomen van het werk?
4) Is het u bekend dat de gemeente maandag 1 juli klanten per email heeft geïnformeerd dat documenten klaar zouden liggen en dat in die mail niet is gecommuniceerd dat het stadskantoor op 2 juli gesloten zou zijn?
5) Bent u het met PS eens dat de gemeente in deze anders moet handelen en dit in de toekomst ook zal moeten doen om dit soort onduidelijkheden te voorkomen?

Frans Hamerslag
Progressief Schiedam