Kamervragen over tunnelveiligheid A4

Nadat Progressief Schiedam en GroenLinks dit lokaal hebben opgepakt is er nu gelukkig ook nationale aandacht voor de veiligheid van de tunnel A4 die op dit moment wordt aangelegd.

Het college hier leek het niet zo heel veel te kunnen schelen. Althans, die indruk heeft wethouder Wijten bij ons gewekt.

Dit zijn de vragen die in de tweede kamer zijn gesteld aan de verantwoordelijke minister:Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de minister van Infrastructuur en Milieu
over de constructieve veiligheid van de landtunnel in de A4 bij Schiedam
(ingezonden 27 juni 2013).

Vraag 1
Bent u bekend met de e-mail van de heer De Kanter, tot voor kort de constructief toetser van de landtunnel, en het artikel daarover in Cobouw d.d. 26 juni 2013?

Vraag 2
Kunt u aangeven welke acties u en het bevoegd gezag hebben ondernomen naar aanleiding van de bevindingen zoals vermeld in het artikel in Cobouw en in de e-mail met daarbij behorende bijlagen van de heer De Kanter aan de gemeenteraad van Schiedam? Kunt u toelichten welke redenen ten grondslag
lagen aan het wel of niet ondernemen van actie?

Vraag 3
Bent u het er mee eens dat de bevindingen van de heer De Kanter vanwege zijn rol als toezichthouder bij dit project van grote waarde zijn? Overweegt u onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de constructieve veiligheid van het huidige ontwerp, zodat alle twijfel over de veiligheid van deze tunnel
weggenomen kan worden? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 4
Kunt u aangeven wat de risico’s zijn voor automobilisten, mochten de beweringen van de heer De Kanter kloppen en het ontwerp desondanks niet navenant worden aangepast?