Rob Oosthof stapt over naar PS

Persbericht:

Met dit bericht deel ik u mede, dat ik met onmiddellijke ingang geen deel meer zal uit maken van de fractie van de VVD in Schiedam en mijn lidmaatschap van de VVD beëindig.

Enkele redenen die tot dit besluit hebben geleid, zijn het binnen de VVD niet goed afhandelen van de Ververperiode en de bonnetjesaffaire. Het benoemen van een lijsttrekker die door deze affaires is belast kan ik niet volgen en dit te moeten verdedigen in de media en daarbuiten was voor mij de beroemde druppel. Dit alles gaat tegen mijn gevoel van integriteit en zuiverheid in.

De volksvertegenwoordigende rol wordt de laatste tijd, binnen de VVD landelijk maar zeer zeker ook plaatselijk, ondergesneeuwd door een bestuurlijke partij te willen zijn. Een bijna superieur gedrag dat mij als geboren volksvertegenwoordiger steeds meer tegen is gaan staan.

Nadat mij ook nog door het bestuur duidelijk gemaakt werd te oud te zijn voor de actieve politiek waar ik een vorm van leeftijdsdiscriminatie in zie, heb ik het moeilijke besluit moeten nemen de fractie op dit moment te verlaten. Een besluit dat je niet zomaar neemt.

Ik zal mijn zetel behouden om de Schiedammers die tijdens de vorige verkiezingen op mij hebben gestemd, niet teleur te stellen. Tevens kan ik het werk voor Schiedam, en in het bijzonder de onderwerpen waar ik mee bezig ben voor een aantal Schiedammers, afmaken.

Een andere en zeer belangrijke reden om mijn zetel niet beschikbaar te stellen is dat de mogelijkheid is ontstaan om mij op persoonlijke titel te voegen c.q. samen te laten werken met de politieke partij “Progressief Schiedam”. Een brede politieke partij met enthousiaste mensen zonder binding met de landelijke politiek. Een partij die niet zwart, wit, links of rechts denkt, maar aan de stad Schiedam. De gesprekken hierover zijn reeds gevoerd.

Ik keer dus eigenlijk terug naar mijn roots. Namelijk een, voor Schiedam broodnodige, krachtige brede Stadspartij.

Vriendelijke groet

Rob Oosthof