Schriftelijke vragen parkeerproblemen Oost

Sedert enkele maanden is in Schiedam Oost betaald parkeren op 1 deel van deze wijk na. De bewoners van dit gedeelte hebben via een enquête aangegeven geen betaald parkeren zone te willen in hun buurt. Echter, blijkt nu dat de parkeerdruk in dit gedeelte van Schiedam Oost enorm toeneemt. Progressief Schiedam heeft daar de volgende vragen over:

1. Is het u bekend dat de parkeerdruk in dit gedeelte van Schiedam Oost enorm is toegenomen?

2. Is het u bekend dat bewoners uit aanliggende straten, waar wel betaald parkeren is ingevoerd, hun 2e auto parkeren in het gratis gedeelte?

3. Is het u bekend dat er escalaties hebben plaats gevonden waarbij b.v. banden zijn lek gestoken?

4. Is het u bekend dat er mensen in dit gedeelte van de wijk wonen die een parkeervergunning hebben, terwijl dezelfde vergunning voor andere bewoners door de gemeente wordt geweigerd?

5. Bent u het met PS eens dat de parkeerdruk zodanig kan toenemen dat hierdoor ongewenste situaties kunnen ontstaan en dat dit dient te worden voorkomen?

6. Bent u het met PS eens dat een nieuw onderzoek onder de bewoners tot nieuwe inzichten kan leiden en dat op basis daarvan, mits gewenst door de bewoners, alsnog betaald parkeren kan worden ingevoerd?

7. Zo ja, op welke termijn denkt u dat dit gerealiseerd zou kunnen worden?
Zo nee, waarom niet?

8. Bent u het met PS eens dat een voorlopige oplossing met tijdelijke parkeervergunningen tot de mogelijkheden behoort?