Ombuigingsvoorstellen Brandweer

De ondernemingsraad van de brandweer heeft een onderzoek laten verrichten naar de consequenties
van de voorgenomen ombuigingsvoorstellen. Het onderzoek is uitgevoerd door een tweetal bureaus.

• Is het college bekend met het rapport dat in opdracht van de ondernemingsraad
is uitgevoerd n.a.v. de op hand zijnde veranderingen bij de brandweer in de regio?
• Is het college bekend met de inhoud en de conclusies van dit rapport?
• Zo Ja, Klopt het dat in het rapport wordt geconcludeerd dat door een aantal van de
voorgenomen veranderingen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan?
• Klopt het dat een aantal van de voorgenomen maatregelen (zoals het verkopen van een
ladderwagen) al zijn genomen?
• Klopt het dat de ladderwagen die is behouden een grotere draaicirkel heeft dan de auto die
verkocht is?
• Klopt het dat deze wagen door zijn kleinere wendbaarheid een aantal plaatsen (zoals onder
andere smalle straten in Zuid) in Schiedam niet zal kunnen bereiken?
• Klopt het dat de diverse burgemeesters die een negatief advies hebben gekregen zal worden
gevraagd bij het doorvoeren van de voorgenomen ombuigingsvoorstellen te tekenen voor hun
verantwoordelijkheid, omdat de ondernemingsraad zich wegens veiligheidsredenen niet kan
vinden in de maatregelen?
• Klopt het dat een aantal burgemeesters al heeft gezegd dit niet te zullen tekenen?
• Zo ja, Hoe staat de burgemeester van Schiedam hier in?