Onveilig Nieuwlandplein

Betreft verkeersveiligheid ten aanzien van scooters rond het Nieuwlandplein. Het is PS
gebleken dat er rondom het Nieuwlandplein onduidelijkheden zijn voor bromfietsers en
scooters of zij aldaar gebruik dienen te maken van het fietspad danwel van de rijbaan
waar ook de automobilisten rijden.

Hierover hebben wij de volgende vragen:

1. Is het u bekend dat indien een bromfietser vanuit Schiedam-Noord richting Schiedam-
Centrum aan de rechter zijde van de Nieuwe Damlaan op het fietspad rijdt, dat de
bromfietser direct na het Nieuwlandplein, over het zebrapad de Nieuwe Damlaan op
moet?

2. Bent u met PS eens dat dit voor gevaarlijke situaties kan leiden voor zowel,
bromfietsers, voetgangers als automobilisten?

3. Bent u het met PS eens dat wanneer de bromfietsers het eerste stuk langs de Nieuwe
Damlaan nog op het fietspad mogen rijden, dit gevaarlijke situaties ter hoogte van het
Nieuwlandplein kan voorkomen?

4. Zo ja, op welke termijn denkt u dit te kunnen realiseren?