Gemeenteraad geen knip voor de neus waard!

Frans Hamerslag, fractievoorzitter van Progressief Schiedam, liet dit aan de raad weten tijdens de behandeling van de reclamebelasting. “Of je nu voor of tegen de reclamebelasting voor de ondernemers in de binnenstad bent, doet er niet eens toe. De reclamebelasting had er op dit moment en onder deze voorwaarden niet mogen komen. Het was gewoonweg een soort klucht! De VVD, die om een zorgvuldig onderzoek heeft gevraagd voor de invoering van de reclamebelasting, had de eigen wethouder moeten terugfluiten. Het onderzoek is op geen enkele wijze zorgvuldig geweest. Het is tussendoor niet voor niets ongeldig verklaard door de verantwoordelijke wethouders.” aldus Frans Hamerslag.

De raad heeft in december 2009 het college opdracht gegeven een zorgvuldig onderzoek te laten verrichten om zo te peilen of er voldoende draagkracht onder de ondernemers zou zijn voor een reclamebelasting. Deze nieuwe belasting moet een fonds vormen welke wordt gebruikt de Schiedamse binnenstad te promoten. Normaal regelt een winkeliersvereniging dat, maar in de binnenstad was lang niet iedere ondernemer lid van de vereniging. Met deze reclamebelasting betaalt elke ondernemer in de binnenstad mee.

Frans Hamerslag vervolgt: “Er is op zich niets mis mee dat iedere ondernemer mee betaalt aan een fonds voor de binnenstad. PS vond echter de hoogte van de belasting niet logisch. Nu betaalt elke ondernemer exact evenveel, terwijl je hele grote ondernemers hebt met grote panden, hoge omzet en zeer veel reclame. Echter heb je ook kleine ondernemers met een klein pand, een lage omzet en weinig reclame op het pand. Zij moeten nu ook dat hoge bedrag zien op te hoesten. Dat kan voor sommige winkeliers bijzonder lastig worden. Deze manier van belasting heffen is wel de meest eenvoudige, maar ook de meest oneerlijke. Juist om deze reden heeft PS ingestemd met een zorgvuldige draagvlakmeting. Daardoor kregen de ondernemers de kans om voor of tegen de nieuwe belasting te stemmen.”

Het onderzoek heeft vervolgens plaats gevonden begin van dit jaar. Het cetrum-management heeft onderzoek verricht. Elke ondernemer heeft een informatiefolder ontvangen met daarbij een stembiljet. Minimaal 50% van de ondernemers moest mee doen aan dit onderzoek en van de uitgebrachte stemmen moest minimaal 66,66% vóór stemmen.

“En daar ging het al mis.” Vervolgt Frans Hamerslag. “De gebruikte folder bevatte onjuiste informatie. Daarin was te lezen dat de precariorechten zouden vervallen. Er stond niet bij dat het om een deel van de precariorechten ging die zou komen te vervallen. Het was verder meer een reclamefolder dan een informatiefolder. Het centrum-management heeft ook niet de juiste adreslijst gebruikt. Er zijn diverse ondernemers in de binnenstad geweest die niet mee hebben kunnen doen aan het onderzoek. De gemeente had een up-to-date-lijst aan het centrum-management moeten verstrekken, maar heeft verzuimd dit te doen. GBS en D66 hebben onderzoek gedaan naar de adressenlijst en uit hun onderzoek is gebleken dat er aantoonbaar met een verkeerde lijst is gewerkt. Vervolgens heeft wethouder Mostert het onderzoek ongeldig verklaard. PS was het hartgrondig eens met dit besluit. Echter, is toen de lijst nagelopen en hebben nog 27 ondernemers alsnog een stembiljet ontvangen. Maar dat was niet het enige wat mis was met de lijst. Er waren ook ondernemers die geen stembiljet hadden mogen ontvangen en dat was achteraf niet te corrigeren. Al met al is dit een bijzonder slecht onderzoek geweest waarover de VVD wist te zeggen dat het niet de schoonheidsprijs verdiende en de VVD vertelde ook nog dat het college een bijzonder slechte regie heeft gevoerd. Ondank dat, ging de VVD akkoord met de invoering van de belasting, terwijl PS heeft voorgesteld de belasting nog niet in te voeren, maar eerst echt een zorgvuldig onderzoek te doen. Ondanks de onderbouwde betogen van PS, D66 en GBS ging de raad akkoord met de invoering en daarom deed ik de uitspraak: De raad is geen knip voor de neus waard!”