Schriftelijke vragen ondernemersfonds Centrum

Schriftelijke vragen PS
Betreft: Draagvlakonderzoek ondernemersfonds Schiedam Centrum

Geacht College,

Stichting Centrummanagement Schiedam heeft een folder verspreid met daarin de stappen die zijn genomen t/m het gehouden draagvlakonderzoek. Naar aanleiding van deze folder heeft PS de volgende vragen:

1) Is het correct dat er slechts regels gemaakt zijn betreffende de uitkomst van het onderzoek en niet betreffende de onderzoeksmethode?

2) Heeft de gemeente Schiedam een lijst van ondernemers aan het Centrummannagement aangeleverd om dit onderzoek te kunnen doen of heeft het Centrummannagement de lijst gebruikt die ook in 2008 gebruikt is bij een enquete?

3) Zijn de 2 ambtenaren, genoemd in de informatiefolder, pas ingezet bij het tellen of hebben deze 2 ambtenaren gedurende het hele onderzoek ondersteuning gegeven?

In eerdere brieven van het college is er een verschil van 21 ondernemeningen die aan het onderzoek zouden hebben meegewerkt. Volgens onderzoek van D66 en GBS is er een lijst van 64 ondernemers die niet mee hebben kunnen doen aan het onderzoek. De wethouder noemt tijdens de commissievergadering een aantal van 52 ondernemers die geen stembiljet hebben ontvangen en in de folder van het centrummannagement gaat men uit van 27 ondernemers.

4) Is het college op de hoogte van het aantal ondernemers die wel een stembiljet hadden moeten ontvangen, maar geen stembiljet hebben ontvangen, en zo ja, hoeveel zijn dit er dan?

5) Is het college het met PS eens dat dit soort verschillen bij een draagvlakonderzoek voorkomen dienen te worden?

6) Zo ja, hoe voorkomt het College dit soort verwarringen in de toekomst?

Het Centrummanagement claimt op basis van het feit dat, vooruitlopend op de invoering van de reclamebelasting, winkeliersverenigingen geen financiële bijdragen meer hebben geleverd aan het Centrummanagement en dat daardoor diverse activiteiten gevaar lopen, tenzij de Gemeente een handreiking doet.

7) Is het College voornemens deze handreiking te doen?

8) Zo ja, is het College het met PS eens dat de winkeliersverenigingen en het Centrummanagement niet vooruit hadden moeten lopen op een uitkomst van een onderzoek en daarmee zelf verantwoordelijk zijn voor de huidige situatie?

9) Is het College het met PS eens dat het informeren van de winkeliers en de Raad ook op 2 simpele dubbelzijdige A-4 papiertjes had gekund ipv een dikke full-color-folder en dat het Centrummannagement daarmee geld had kunnen besparen?

“Tot op de dag van vandaag heeft het centrummanagement nog steeds niet de beschikking over het bestand of de lijst, die de gemeente blijkt te hanteren voor het onderzoek”, zo staat in de folder.

10) Heeft het Centrummanagement bij de Gemeente om dit bestand cq deze lijst gevraagd?

Ingrid Coenradie-Maris namens
Progressief Schiedam