Schriftelijke vragen Kosten A4

Het Algemeen Dagblad van 18 september heeft bericht dat de aannemers combinatie A4ALL bij Rijkswaterstaat een claim ter hoogte van 163 miljoen euro voor tegenvallers bij de bouw heeft ingediend. Hierdoor wordt de weg ruim 50% duurder dan begroot. Er worden verschillende redenen van tegenvallers genoemd, waaronder de zandpalen.

Dit roept bij Progressief Schiedam de volgende vragen op:

1 Is het college op de hoogte van het veel duurder uitpakken van de kosten van de weg?
2 Zijn er bij deze tegenvallers kosten die van invloed zijn op Schiedam?
3 Kunnen er kosten zijn die doorberekend worden aan Schiedam?
4 Zijn de meerkosten van invloed op de bouw van de zijvleugels tbv het sportpark A4?
5 Wordt de aanleg van het sportpark als gevolg hiervan duurder?

Schiedam, 19 september 2013
S.F. Hamerslag