Schriftelijke Vragen Gratis WiFi

Geacht college,

Progressief Schiedam heeft in het verleden meerdere malen gepleit voor gratis Wifi in Schiedam. Vandaag ontvingen wij een persbericht van Bullseye Wifi. In dit persbericht is te lezen dat in de 2e helft van dit jaar in de G36-steden gratis WiFi wordt aangeboden door hen.

Progressief Schiedam heeft daar de volgende vragen over:

1) Is het college op de hoogte van dit initiatief?

2) Wordt dit gratis WiFi ook in Schiedam aangeboden in 2013?
Zo nee, bent u bereid het initiatief te nemen zodat dit wel het geval zal zijn?

3) Zo ja,
-Welke kosten zijn hieraan verbonden voor Schiedam?
-Om welk gebied in Schiedam gaat het dan?