Bijdrage PS Sportpark A4

Schiedam in beweging.

Ik weet nog goed dat ik tijdens een bijeenkomt in het stedelijk museum van Schiedam op 29 maart 2011 de vraag voorlegde aan de toenmalige wethouder wanneer we een sluitende business case konden verwachten omtrent de plannen tot Sport op het tunneldak en de transformatie van de sportparken. Het antwoord van de toenmalige wethouder was dat dit binnen afzienbare tijd zo zou zijn! Het zou echt niet lang duren, hooguit enkele weken. Vervolgens werd dit uitgesteld en uitgesteld, en weken groeide uit tot jaren… In die jaren hebben we allerlei mooie plaatjes voorgeschoteld gekregen, mooie verhalen aangehoord en nog mooiere plaatjes gezien. Maar geen sluitende business case.

We zijn ondertussen op twee weken na, twee jaar verder. Wat we al die tijd nog niet gezien hebben is die beloofde sluitende business case. We hoeven de discussie wat een business case is hier niet te voeren. Dat staat in boekjes. Voor PS is deze in ieder geval teleurstellend gezien dat we nu twee jaar verder zijn na de eerste belofte. Wat we nu wel hebben is een andere visie op de financiering. Nog niet meer dan dat.

Op zich een creatieve kijk op ontwikkeling binnen de stad. Er moet er nog veel worden uitgewerkt. (Dus toch nog geen sluitende business case.) Het risico zit slechts in tijd hebben we gehoord. PS ziet ook financiële risico’s. Wellicht niet direct, maar wel indirect. Welke gevolgen zal nieuwbouw van woningen op Harga hebben voor andere al lang openliggende woningbouw locaties in Schiedam? Andere al uitgestelde en veel geld kostende projecten?

Regie gemeente

Schiedam wil graag transformeren naar een regiegemeente. Met een relatief klein aantal ambtenaren het werk voor de stad doen . Niet zelf uitvoeren maar overlaten aan marktpartijen / samenwerkingspartners, binnen de gestelde kaders van de gemeente. PS is daar voorstander van. Het stuk wat nu voor ligt is op zich een mooi voorbeeld van een mogelijkheid tot regiegemeente. Schiedam geeft de grond, de ontwikkelingen worden door marktpartijen uitgevoerd. Schiedam geeft de grond aan een marktpartij, in ruil daar voor moeten zij wel sportaccommodaties aanbrengen. Dan kunnen de sportverenigingen verhuizen en komt de grond ter beschikking van de markt partij die daar dan weer zijn ding kan bouwen. Schiedam als gemeente hoeft verder niets te doen dan regie voeren.

Over de kaders van de gemeente. Daar van is PS van mening dat de raad hier dicht bij betrokken moet worden. PS Steunt het ingediende amendement.

Sportparken.

De Schiedamse sportparken Harga en Thurlede zijn verouderd en echt toe aan een grote opknapbeurt. PS begrijpt dat er naar creatieve mogelijkheden gekeken moet worden om dit te kunnen financieren. Schiedam heeft simpelweg het geld niet om de revitalisatie uit te voeren.

Toch is PS van mening dat twee sportparken Harga en Thurlede groot genoeg zijn om de sport in Schiedam te kunnen huisvesten. Dat hebben wij in deze raadzaal ook al aangetoond. We hoeven dus geen extra sportpark op en aan de tunnel te bouwen. PS vindt dat zonde van het geld. Het beschikbare geld kunnen we ook inzetten om de huidige sportparken op te knappen. Waarschijnlijk vele malen goedkoper zowel in aanleg als in onderhoud.

De plannen zoals deze nu voorliggen gaan nog steeds uit van drie sportparken, nogmaals : “Zonde van het geld”. Het afzeggen van de tunnel vleugels kan nog steeds, zo heeft PS begrepen (al kost dat ook geld). Of anders een goedkope eenvoudige recreatief sportieve invulling, dan hoeven we de vleugels niet terug te betalen. PS ziet deze variant ook graag uitgewerkt binnen deze plannen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

A4

het is wel helder dat PS nooit voorstander is geweest van de aanleg van de A4. Tot het laatste moment heeft PS zich nog verzet tegen de aanleg. Helaas heeft toenmalig CDA minister Eurlings zijn zin doorgedreven en het besluit tot aanleg genomen. Schiedam heeft onder aanvoering van PvdA, CDA en VVD het de minister ook niet moeilijk gemaakt. Dit alles in het kader van kansen voor de stad. Maar welke kansen zijn er nu werkelijk ontstaan? Een sportpark dat Schiedam niet nodig heeft en een nieuwe bouwlocatie naast andere braakliggende terreinen.

Wooncarrière.

Wooncarrière is het dogma geworden wat als argument gebruikt wordt om de noodzaak voor deze ontwikkeling te verantwoorden. Daarom moeten de parken volgebouwd.

Maar is dat wel nodig? Er zijn in Schiedam prima voorbeelden van nieuwbouw in de stad die wooncarrière binnen Schiedam mogelijk maken. Plannen die wel gelukt zijn.

Neem de nieuwbouw in Nieuwland, neem de nieuwbouw in Groenoord midden. Uitstekende voorbeelden hoe het ook kan. Goed voor de ontwikkeling van de stad en wijk. Revitalisering van de wijken is voor de stad vele malen belangrijker dan een villa wijkje in het groen. Er zijn nog braakliggende stukken die zich lenen voor nieuwbouw. Deze lenen zich prima voor de gewenste wooncarrière.

Afsluitend:

PS is niet tegen om het tegen zijn. Zo’n partij zijn wij immers niet. Wij stellen ons constructief op. PS stelt voor het gekozen financieringsmodel verder uit te werken en zo mogelijk in te zetten om de fusie Hockeyvereniging te verhuizen naar de overkant van de Hargalaan en om Sportpark Ketel op te heffen. Met de vrijkomende financiering van de twee stukken grond, kan de fusie voetbalvereniging van daar worden ingepast op een te revitaliseren sportpark Harga, of op de vrij komende stukken op Thurlede. Dit zien wij graag uitgewerkt. Daar kan PS mee instemmen. Niet met het hele plan zoals het nu voorligt.