Schriftelijke vragen hondenbelasting

PS is van mening dat hondenbelasting volledig moet worden ingezet voor het hondenbeleid. Wij hebben daar al meerdere malen voor gepleit. Vandaag werd bekend dat een rechter een uitspraak heeft gedaan, dat gemeenten die hondenbelasting heffen, deze volledig moeten benutten voor het hondenbeleid. PS is blij met deze uitspraak! De gemeente Sittard is in hoger bereop gegaan tegen deze uitspraak. Het moge duidelijk zijn dat PS hoopt op een gunstige uitspraak voor de hondenbezitters. In de praktijk wordt er dan meer gedaan voor de honden, of de belastingen kunnen fors omlaag! Wij wachten met spanning af. We hebben al wel vast de onderstaande schriftelijke vragen ingediend.


Aan College van Burgemeester en wethouders Schiedam

Schiedam 31 januari 2013

Geacht College,

Op 31 januari 2013 werd het volgende artikel gepubliceerd via binnenlandsbestuur.nl:

“Hondenbelasting innen is alleen toegestaan als deze gebruikt worden voor het gemeentelijke hondenbeleid. Dat is de strekking van de uitspraak van het Gerechtshof in Den Bosch naar aanleiding van een bezwaar van een Sittard-Geleense hondenbezitster. De gemeente is hogelijk verbaasd en gaat in hoger beroep. Maar er bestaat een kans dat deze uitspraak binnenkort geldt voor alle gemeenten. ”

PS pleit al langer voor hondenbelasting als zijnde doelbelasting en heeft naar aanleiding van dit artikel de volgende vragen:

-1- Heeft u kennis genomen van dit artikel, dan wel van de genoemde uitspraak?

-2- Indien de gemeente Sittard-Geleen Het hoger beroep verliest, zal dit dan gevolgen hebben voor Schiedam?

Zo ja, welke gevolgen?

Zo nee, waarom niet?

Frans Hamerslag
Progressief Schiedam