Weren van Bedrijfsbusjes in Schiedam West

PS. en bedrijfsbusjes in West

De stadserf bijeenkomst in de Erker op dinsdag 22 januari was zowel voor betrokkenen, wijkbewoners maar ook voor ons raadsleden zeer informatief. Ook wij politici waren nog niet bekend met de inhoud van de maatregel.
De bijeenkomst heeft bij PS grote zorgen teweeg gebracht. Niet dat PS op voorhand tegen het regulieren van bedrijfsauto’s is. Er is tenslotte sprake van een parkeerprobleem in Schiedam, en ook in Schiedam West. Dat ontkennen is het hoofd in het zand steken.

Wel moet de oplossing veilig, doelmatig en eerlijk zijn.

Het voorstel vanuit de gemeente komt er kort gezegd op neer dat, auto’s die als bedrijfsvoertuig gebouwd zijn (een V of een B kenteken hebben) en voorzien zijn van bedrijfsreclame, niet meer mogen parkeren in de wijk. Deze moeten een parkeerplaats vinden elders in de Schiedam. (na invoering van de maatregel)

Maar is dit een eerlijke maatregel?

Nee! PS dat dit niet zo is. Bedrijfsbusjes zijn niet zo maar auto’s. Het is in veel gevallen het bedrijf van de ZZP-er. In de auto liggen kostbare materialen die niet iedere avond mee naar huis genomen kunnen worden. Ook grotere bedrijven hebben niet zo maar voldoende parkeergelegenheid voor hun wagenpark. Wanneer de auto elders in de stad staat, bv op een industrieterrein, is de auto met de inhoud kwetsbaar voor inbraak. Een veilig parkeeralternatief is op de bijeenkomst niet aangedragen. Het is te makkelijk om dit risico volledig op conto van de ondernemer te plaatsen.

Dan is er ook nog het probleem met auto’s met buitenlandse kentekens. Het is nog onvoldoende duidelijk geworden hoe deze gereguleerd gaan worden. Is er bijvoorbeeld een wegsleepregeling?
Vervolgens constateert PS dat het wel heel makkelijk is om de maatregel te ontduiken.

Wanneer er geen bedrijfskenmerken op de auto staan mag er wel geparkeerd worden. Dat is vreemd. Twee gelijkwaardige auto’s met gelijkwaardige gebruikersdoelen. De een mag er wel staan de ander niet. Het enige verschil is het plaatje op de zijkant van de auto. De reclame vervangen door magneetreclame en je mag weer wel parkeren.

Dan kan het ook nog zijn dat er twee dezelfde auto’s zijn maar de een is bedrijfsvoertuig en de ander particulier. Voor het parkeerprobleem in de wijk maakt het niet uit, maar de een mag er wel en de ander mag er niet staan.
PS stelt dat er wel iets aan het parkeerprobleem in de wijk gedaan moet worden en dat zij met eerlijke, passende en veilige alternatieven ook de bedrijfsbusjes maatregel wel aandurft.De maatregel zoals deze nu voorligt kan niet de steun van PS krijgen.

Wij zijn benieuwd naar de verder uitwerking.

Frans Hamerslag
Fractievoorzitter Progressief Schiedam.