Directeur BGS op non-actief

De leiding van de BGS is op non actief gesteld. Pesterij, onheuse bejegening en onderdrukking. Er komen veel termen voorbij. Toch zijn dergelijke geruchten niet nieuw. Al vanaf 2005 is voormalig raadslid Sinne Tolsma met “de zaak” BGS bezig geweest. Echt de vinger er achter krijgen, lukte toen niet. In 2008 zijn er ook meldingen over onheus gedrag bij ons binnen gekomen. Op ons verzoek heb ik toen, samen met Sinne en met de toenmalige wethouder Dascalakis, een bezoek gebracht aan de BGS en de heer Abels. Er zijn op basis van ons gesprek toen tussen de heer Abels en mevrouw Dascalatis afspraken gemaakt, onder andere over de inzet van het bedrijfsmaatschappelijk werk.

Met de geruchtenstroom van nu is het de vraag waar deze afspraken toe hebben geleid. Het is wellicht verstandig om het oude dossier van mevrouw Dascalatis af te stoffen om te zien hoe die afspraken zijn vastgelegd en wat er mee gebeurd is.

Het is goed dat het huidige college deOp ze stappen zet en dit onderzoek doet . Let op: PS veroordeelt niemand op basis van geruchten. Eerst bewijs! Op non-actief is ook geen ontslag of veroordeling, maar slechts een periode waarin onderzoek gedaan wordt. Wij wachten de uitslag van het onderzoek met zeer veel met belangstelling af.

Frans Hamerslag