Schriftelijke vragen Glasvezel

Schriftelijke vragen Glasvezel in Schiedam

11 juni werd door diverse media bekend gemaakt dat wethouder Wijten een convenant heeft ondertekend met CIF om een glasvezel-netwerk in Schiedam aan te leggen. Het lijkt er op dat uitsluitend Caiway haar diensten over dit netwerk zal aanbieden. PS heeft daar de volgende vragen over:

1 Waarom is er voor CIF gekozen en niet voor een andere maatschappij?

2 Klopt het dat uitsluitend Caiway over dit netwerk haar diensten zal aanbieden?

3 Heeft er ook een onderhandeling plaats gevonden met andere aanbieders?
Zo nee, waarom niet?

4 Bent u het met PS eens dat, wanneer een andere maatschappij glasvezel in Schiedam zou aanleggen en daarmee meerdere providers hun diensten zouden aanbieden, de Schiedammer meer keuze zou hebben en wellicht goedkoper uit zou kunnen zijn?

Frans Hamerslag
Progressief Schiedam