Schriftelijke vragen Bomenkap Westfranklandsedijk

Progressief Schiedam is tegen verstening in Schiedam, maar zeker ook tegen de kaalslag die de afgelopen jaren plaats vindt in Schiedam. Nu wil het college weer bomen kappen op de Westfranklandsedijk. Progressief Schiedam ziet alternatieven en heeft daarom de volgende schriftelijke vragen gesteld.

Schriftelijke vragen bomenkap Westfranklandsedijk.

Aan de Westfranklandsedijk worden bomen gekapt ten behoeve van aanleg van een fietspad en voetpad.

Progressief Schiedam is blij met de aanleg van goede fietspaden. Het kappen van bomen moet echter voorkomen zien te worden.

Hierover de volgende vragen.

 1. Welke afwegingen zijn gemaakt om het fietspad en voetpad aan deze zijde van de Westfranklandsedijk te verbeteren?
 2.  Hoe past deze bomenkap in de rechterlijke uitspraak Milieudefensie vs overheid?
 3. Is het mogelijk het fietspad en voetpad aan te leggen zonder de bomen te kappen?
 4. Is overwogen het fietspad aan de overzijde van de weg, aan het stadspark ‘sterrenbos”aan te leggen?
  -zo ja, welke overweging maakt dat hier niet voor gekozen is en is bomenkap een onderdeel van deze overweging geweest?
 5. Welke adviezen zijn bij bomenexperts ingewonnen ten aanzien van de keuze deze bomen te kappen?
 6. Welke herplant verplichting neemt de gemeente op zich?
  -wordt hierin meegenomen de verminderde CO2 opname van jonge bomen ten opzichte van volwassen bomen?
 7. Is het college het met Progressief Schiedam eens, dat daar waar mogelijk, bomenkap dient te worden voorkomen bij herstructurering?

Frans Hamerslag
John Maris

Progressief Schiedam