Schriftelijke vragen Binnenstad Schiedam

De PS fractie wenst een volledig overzicht te ontvangen over de kosten die gemoeid zijn met de revitalisering van de binnenstad, sinds de ontwikkeling van de Nieuwe Passage. De PS fractie beroept zich bij beantwoording door het college op de actieve informatieplicht.
In dit overzicht behoren ons inziens in ieder geval alle volgende kosten:

-Externe visies en onderzoeksrapporten
-Aankoop panden,
-Kwartiermakers, zowel intern als extern,
-Acquisitiekosten, personele zoals advertenties,
-Ambtelijke visies en onderzoeksrapporten,
-Bijeenkomsten voor visies en onderzoeksrapporten,
-Presentatiekosten voor visies en onderzoeksrapporten,
-Verleende subsidies voor werk aan de winkel,
-Alle overige kosten die betrekking hebben op de revitalisering van de binnenstad.

Tegenover de gevraagde kostenposten kunnen baten staan:

Hoeveel is er in de eerder genoemde periode ontvangen?

Hoeveel is er op termijn nog te verwachten?

Hoeveel van de gelden voor werk aan de winkel verwacht het college terug te ontvangen?

Bij faillissement of openbare verkoop is de kans op terugvorderen van de werk aan de winkel gelden zeer gering, hoeveel heeft het college hiervoor gereserveerd?

Voor pandeigenaren geldt eigen verantwoordelijkheid voor onderhoud.

Hoe vaak heeft het college gebruik gemaakt van haar mogelijkheid om eigenaren aan te schrijven op achterstallig onderhoud?

Hoe vaak is hierop een last onder dwangsom gevolgd?

Hoe vaak is dit in het verbeuren van de last onder dwangsom geleid?

Rotterdam geeft aan te stoppen met investeren in bepaalde winkelgebieden. Kan het Schiedams college helder verwoorden wat haar standpunt is met betrekking tot de Schiedamse binnenstad en op welke termijn er aantoonbare resultaten geboekt zullen worden in de leegstand van het centrum?

Frans Hamerslag
Progressief Schiedam