PvdA is de grote winnaar…

Bestuurs- en beleidsakkoord: PvdA alsnog grote winnaar verkiezingen

De donderdag gepresenteerde nieuwe coalitie van Schiedam heeft het bestuurs- en beleidsakkoord 4 dagen lang door de spellingscheck gehaald en vervolgens open en transparant aan de rest van Schiedam gepresenteerd. Het resultaat? Weinig concreets, weinig vernieuwing, weinig progressief.

Erg veel continuering van beleid dat al jaren staat. Kortom, D66 en SP prolongeren staand beleid. Daarmee mag vooral de PvdA zich, ondanks het oordeel van de kiezers, alsnog winnaar van de verkiezingen noemen.

GroenLinks/Progressief Schiedam verklaarde het al eerder: het is een gemiste kans. Na jaren durfde de kiezer het aan de sociaaldemocratische hegemonie in Schiedam omver te werpen en te kiezen voor een partij die prat gaat op bestuurlijke vernieuwing. Waarna deze partij zich samen met de andere winnaar SP vrolijk laat ringeloren door de verliezende partijen uit de oude politiek en vol trots met een zevental kantjes open deuren en gemeengoederen komt.

D66 heeft wanhopig getracht enkele bestuurlijke vernieuwingen door te voeren. Het enige dat ze eruit hebben gehaald is het streven naar open data en open spending. Dat is mooi, maar daar hadden ze met een motie vanuit de oppositie ook wel de handen voor op elkaar gekregen. De zelfverklaarde ‘onderwijspartij’ heeft de uiterst ambitieuze wens dat de inspectie scholen met ‘minimaal voldoende’ beoordeelt en laat Mario Stam verder het D66-loze onderwijsbeleid van de afgelopen 4 jaar continueren.

De SP is gedegradeerd tot de loopjongen van de PvdA. Had Theo Wijmans bij de installatie van de nieuwe raad nog een grote mond over de decentralisaties; in de nieuwe coalitie neemt de SP klakkeloos een groot deel van de portefeuille én het beleid van Peter Groeneweg over, samen met de hoofdpijndossiers van Arie Wijten. GroenLinks/Progressief Schiedam meldde het al in een eerder stuk: de PvdA heeft in Schiedam gewoon nog 9 zetels en 2 wethouders.

De VVD lijkt het goed gedaan te hebben met veel regels over de schuldhuishouding, de balans tussen fysiek en sociaal en het ondernemersklimaat, maar eigenlijk staat er in al die regels niets nieuws. En wat is er nu gebeurd met de titel van het verkiezingsprogramma van de VVD? “Werk, werk, werk” was al een leuze die de PvdA veel eerder gebruikte. Na de leus neemt de VVD nu ook het arbeidsmarktbeleid van de PvdA over.

De positie die GroenLinks de afgelopen vier jaar had ligt nu bij het CDA: de partij is cijfermatig niet nodig voor een coalitiemeerderheid. Het CDA kan hierdoor een vijfde wiel aan de wagen worden of juist een luis in de pels. De eerste onderhandelingsslag heeft het CDA in ieder geval al verloren. In de portefeuilleverdeling heeft het CDA de oude portefeuille van Johan Grijzen gekregen, maar dan zonder archiefzaken en cultuur. Voor deze lichtere portefeuille staat nu een voltijdspositie, terwijl Johan Grijzen het, mét cultuur en archief, met een aanstelling van 0,6 fte deed.

De grote winnaar is dus de PvdA. Alle wensen op het gebied van openbaar vervoer, armoedebeleid en decentralisaties lijken te worden vervuld. Alle onrealistische PvdA-wensen uit hun verkiezingsprogramma, zoals sluiten van het vliegveld, worden in het geheel niet besproken. Zelfs sociaaldemocraten onwaardige PVV-instrumenten zoals de Rotterdamwet worden volgens D66 weliswaar ontdaan van een vervelend scherp randje, maar het woord ‘vooralsnog’ spreekt hier boekdelen. Ook de erfpacht gaat op de schop, maar in plaats van gronduitgifte in erfpacht bij woningbouw (maar mogelijkheid tot kopen) wordt nu eigendom uitgangspunt (maar mogelijkheid tot erfpacht). Poteto, potato, zouden de Engelsen zeggen. Voor bedrijven verandert er nagenoeg niks. Voor canonverhogingen komen oplossingen. Er wordt niet verteld wélke oplossingen, maar het mag de financiële houdbaarheid niet aantasten. Good luck, zouden diezelfde Engelsen zeggen. Ondertussen moeten de partijen hun behoorlijk afwijkende standpunten nog gaan overbruggen als de trein al rijdt.

In een vorige reactie op de nieuwe coalitie stelde GroenLinks/Progressief Schiedam het verschil tussen “Schiedam vernieuwen” en “Schiedam vernielen” aan de kaak. De hamvraag is: wat betekent dit PvdA-akkoord voor Schiedam? Wat GroenLinks/Progressief Schiedam bevat het op sociaal vlak een aantal prima zaken. Het sociale gezicht van Schiedam werd in het vorige college prima vertolkt door Mario Stam en Johan Grijzen. Dat beleid wordt volledig geprolongeerd. Ook in het sociale gezicht van Patricia van Aaken, de opvolger van Johan Grijzen, hebben we het volste vertrouwen. Bovendien heeft ze er alle tijd voor.

Ook op het gebied van gratis OV voor minima zijn we erg enthousiast. Gratis OV voor alle, dus ook vermogende, 65-plussers leek ons niet nodig, maar in de huidige vorm zijn we zeer blij met dit onderhandelingsresultaat.

De stukjes van het programma van D66 die wel hier en daar in het programma doorsijpelen stemmen ons ook niet ontevreden. Het is jammer dat D66 in de coalitie alleen staat als het om progressieve ideeën gaat. Gelukkig worden alle partijen uitgenodigd om punten aan te dragen die het college kan meenemen bij de uitwerking van het collegewerkplan. Want op sociaal vlak heeft de PvdA prima werk verricht, maar wat nog mist is het open, groene en progressieve karakter. GroenLinks/Progressief Schiedam zal binnenkort met een manifest komen waarin uiteengezet wordt wat er nodig is om Schiedam daadwerkelijk groen, sociaal, open en dus progressief te maken. Als we de PvdA daarin aan onze zijde vinden, komt het allemaal wel goed in deze coalitie.