Progressief Schiedam: het kan veel beter en progressiever

Het blok GroenLinks/Progressief Schiedam vindt de bevindingen van informateur Jan Hoekema een gemiste kans voor een progressieve koers in Schiedam. Op basis van zijn verkenningen concludeert Hoekema dat Schiedam het meest gediend zou zijn met een coalitie bestaande uit D66, PvdA, VVD, SP en CDA. Volgens GL/PS is van een college nieuwe stijl, zoals geformuleerd in de opdracht, geen sprake, omdat alle verliezende partijen uit het oude college terugkeren. Het enige “nieuwe stijl” is dat GroenLinks, de enige coalitiepartij die haar zetels wist te behouden, nu wordt ingeruild voor D66 en SP; twee partijen die nog een flinke kloof te overbruggen hebben. Daarnaast is het opvallend dat er geen lokale partijen vertegenwoordigd zijn in het advies van de informateur.

De uitkomst is volgens de combinatie GroenLinks/Progressief Schiedam teleurstellend, niet in de eerste plaats omdat de partijen hiermee (voorlopig) buitenspel gezet lijken, maar vooral omdat D66 hiermee de progressieve ommezwaai die zij zelf zegt voor te staan, achterwege laat. Als voorbeelden noemen de partijen hierbij de coalitievorming in Rotterdam, waar D66 heel nadrukkelijk GroenLinks betrok bij de besprekingen en Eindhoven, waar PvdA, SP, D66 en GroenLinks samen gaan proberen een progressieve coalitie te vormen.

Fractievoorzitter Jeroen Ooijevaar van GroenLinks gaf tijdens de installatie van de nieuwe raad op 27 maart al aan, “dat een progressief en sterk bestuur zwaarder weegt dan partijbelang” en dat “er meer progressieve partijen in Schiedam zijn die over hun eigen schaduw willen heenstappen”. Progressief Schiedam en GroenLinks kondigden dan ook aan als één progressief blok aan te schuiven in de coalitieonderhandelingen omdat beide partijen van mening zijn dat de stad erbij gebaat is als er meer ruimte is voor een groene en progressieve koers.

Daarom pleitte de combinatie voor een smalle coalitie met vier partijen die streeft naar een zo breed mogelijk draagvlak. Dat hoeft niet hetzelfde te zijn als een zo groot mogelijk aantal zetels, zoals Hoekema in zijn informatieronde voor ogen lijkt te staan.

GroenLinks en Progressief Schiedam hebben als blok voorgesteld om een wethouder te leveren die via een openbare sollicitatieprocedure wordt aangesteld. In het kader van bestuurlijke vernieuwing zou dit toe moeten worden gejuicht. Ondanks dat de inhoud nog niet besproken is, lijkt het nog niet kunnen noemen van een kandidaat nu juist tegen GL/PS te hebben gewerkt. De eerste pas op de plaats binnen de oude politiek is hiermee gezet.

GroenLinks en Progressief Schiedam streven er nu naar om als één blok de grootste oppositiepartij te zijn; een rol die uitgerekend D66 in het verleden met verve op zich nam. Frans Hamerslag van Progressief Schiedam: “We zullen een constructieve oppositie voeren en het toekomstige college onze progressieve uitgangspunten voortdurend onder de neus wrijven.”

Zowel Hamerslag als Ooijevaar maken daarbij de kanttekening dat er voor een college aanzienlijk betere en vooruitstrevendere combinaties mogelijk waren dan die waarmee informateur Jan Hoekema op de proppen is gekomen.

Volgens Jeroen Ooijevaar pretendeert Jan Hoekema in twee weken Schiedam te hebben leren kennen én liefhebben. “Toch blijkt uit zijn advies dat hij zich beter had moeten laten informeren over de politieke verhoudingen en historie. Ook de partijprogramma”s had hij beter moeten lezen, want zie die maar te verbinden in de voorgestelde samenstelling. Een onafhankelijke informateur is een welkom instrument bij coalitievorming, maar Hoekema had zijn huiswerk beter kunnen doen. Een advies behelst meer dan een rekensommetje maar moet ook inhoudelijk en programmatisch doorwrocht zijn. Dat zou de conclusies ten goede zijn gekomen.”

GroenLinks en Progressief Schiedam gaan er echter vanuit dat de coalitiebesprekingen nog geen gelopen race zijn en houden zich dan ook nog steeds voor deelname beschikbaar.