…Omdat het altijd beter kan!

PS bekijkt per onderwerp en besluit wat het beste is voor de Schiedam. Niet vanuit linkse of rechtse dogmatiek of partijbelang, maar vanuit het belang voor de stad en haar inwoners. Natuurlijk doen wij dat in de context van een groter geheel; een onderwerp staat immers nooit op zichzelf. Dit doet de fractie in de gemeenteraad niet alléén, want zij laat zich voeden door een actieve achterban, om op die manier een zo breed mogelijk gedragen standpunt vanuit de partij en vanuit de Schiedamse bevolking te formuleren. PS houdt zich niet bezig met partij-politiek en heeft geen last van een landelijke partij, die over onze schouder mee kijkt en ons een bepaalde richting op stuurt. Wij denken aan de stad Schiedam in een breed perspectief. Wij zijn er voor u, staan open voor uw mening en willen zo goed mogelijk eerlijke politiek bedrijven. Kortom: wij willen dat PS een brede stadspartij is. De partij bestaat uit mensen die afkomstig zijn uit de SP, VVD, D66, PvdA, GroenLinks en mensen die niet eerder lid waren van een politieke partij. PS wil vooruit met Schiedam. Schiedam heeft progressie nodig. Vandaar Progressief Schiedam!