Kinderpardon

De uitvoering van het Kinderpardon, dat mede door een motie van GroenLinks Schiedam in 2012 is ingevoerd, laat te wensen over. Veel burgemeesters in het land roepen staatssecretaris Teeven op om opnieuw te kijken naar de afgewezen aanvragen voor het Kinderpardon.

Reden tot één eenvoudige schriftelijke vraag aan de burgemeester: sluit je aan bij de steeds groeiende lijst van burgemeesters en teken ook!

Burgemeestersoproep om opnieuw te kijken naar afgewezen aanvragen Kinderpardon

-Gezien de urgentie van het onderwerp vraagt de fractie van GroenLinks vriendelijk om in dit specifieke geval de gebruikelijke reactie termijn aanzienlijk te verkorten en hierbij te streven naar één dag-

Op 2 februari 2012 werd de door GroenLinks ingediende “motie kinderpardon” aangenomen. Deze motie riep het college op om bij de minister van Immigratie en Asiel aan te dringen op een kinderpardon voor kinderen van asielzoekers die langer dan 5 jaar in Nederland wonen en die daardoor volledig in de Nederlandse samenleving geworteld zijn.

De oproep van het college van Schiedam en van vele andere gemeenten heeft geholpen: in 2012 is het Kinderpardon ingevoerd. Helaas blijkt nu dat desondanks de helft van de aanvragen niet is gehonoreerd; aanvragen van kinderen die niet de volledige 5 jaar onder toezicht stonden van het Rijk (maar een deel van die tijd van gemeentes) zijn afgewezen.

Veel burgemeesters van gemeentes zijn het hier niet mee eens en hebben zich aangesloten bij een oproep van burgemeester Martijn Ostendorp van Bunnik om opnieuw te kijken naar de afgewezen aanvragen voor het Kinderpardon.

Het Landelijk Overleg Gemeentebesturen inzake Opvang- en terugkeerbeleid (LOGO) vraagt burgemeesters om zich bij deze oproep aan te sluiten; inmiddels hebben 88 burgemeesters dat gedaan. Burgemeesters kunnen eenvoudig tekenen op www.logogemeenten.nl/burgemeestersoproep. Schiedam staat er nog niet bij.

De fracties van GroenLinks en Progressief Schiedam stellen daarom de volgende eenvoudige vraag:

Is de burgemeester bereid om namens Schiedam en in de geest van de motie van 2 februari 2012 de burgemeestersoproep van LOGO te ondertekenen?