Burgemeester ondertekent oproep tot verruiming kinderpardon

Op 8 mei stelden GroenLinks en Progressief Schiedam een schriftelijke vraag aan de burgemeester van Schiedam. De vraag was zeer eenvoudig: “Is de burgemeester bereid om namens Schiedam en in de geest van de motie van 2 februari 2012 de burgemeestersoproep van LOGO te ondertekenen?. De burgemeester heeft de schriftelijke vraag nog niet beantwoord, maar inmiddels de oproep wel ondertekend. Daar zijn de fracties van GroenLinks en Progressief Schiedam erg verheugd over.

Doorgaans staat er voor de beantwoording van schriftelijke vragen 6 weken. Doorgaans zijn de vragen echter ook wat ingewikkelder van aard. Vandaar, mede gezien de actualiteit en urgentie van de vraag, dat er vriendelijke gevraagd is de schriftelijke vraag binnen een dag te beantwoorden.

Dat leek ons geen onredelijk verzoek: niet alleen de vraag was vrij simpel, ook het antwoord is dat. Op 2 februari heeft de gemeenteraad een motie van GroenLinks aangenomen waarin het college werd verzocht om in Den Haag aan te dringen op een kinderpardon. De burgemeestersoproep was niet meer dan een logisch voortvloeisel uit deze motie. Ook de brede steun uit de stad via sociale media, via e-mail en van D66 liet aan duidelijkheid niet te wensen over: steun van de burgemeester, hoe symbolisch ook, is gewenst.

Toch moest de burgemeester zelf er erg lang over nadenken; de helft van de burgemeesters had niet zo’n lange aanloop nodig en had al getekend. Zaterdagochtend waren we dus wel een beetje opgelucht dat Schiedam toch nog op de site van LOGO verscheen. We zijn blij dat de burgemeester voor de meest logische en humane weg heeft gekozen. Met de bestuurlijke vernieuwing hebben we echter nog wel een slag te slaan. De burgemeester wil graag dat de raad meer aan zet komt. Toch heeft de burgemeester niet rechtstreeks gereageerd op een verzoek vanuit de raad, nota bene het hoogste orgaan van de stad. Wij trekken ons dus ook nog maar even terug in de schulp van de oude politiek en gaan zitten wachten op het antwoord op onze raadsvraag. We verwachten binnen vijf en een halve week antwoord.