PS en CDA op de bres voor ODI en DWS

SCHIEDAM -10 februari 2010
In de op maandag 8 februari door de gemeenteraad van Schiedam besproken visie op het Beatrixpark dreigden handbalvereniging DWS en Korfbal vereniging ODI hun sportvelden te moeten verlaten.

In de visie op het Beatrixpark stond op de locatie van deze sportvelden een evenementenveld getekend, waardoor bij vaststelling van de visie de verenigingen zouden moeten verhuizen. Onduidelijk was wanneer dat precies zou moeten en waar naartoe. Alternatieven waren niet benoemd.

Woordvoerders Frans Hamerslag van PS en Wim Meijboom van CDA namen hier geen genoegen mee. De twee huidige coalitie partners stelden een Amendement op waar bij zowel het opheffen van de sportvelden van ODI en DWS, als het opheffen van de tijdelijk parkeervoorziening op het gravelveld uit de Visie geschrapt wordt en de verenigingen op hun terrein kunnen blijven sporten. Ook coalitiegenoot PvdA en alle andere partijen in de raad waren het hier mee eens en diende het Amendement mede in of steunden het bij de stemming. Ook het College zag tijdig in dat het verhuizen van sportverenigingen niet thuishoort in deze Visie op het Beatrixpark en deed al voor het stemmen een toezegging hierin. Wanneer er over sportvelden gesproken wordt dient dit te gebeuren in een bredere visie op sportvelden in Schiedam.

Bron: Stadsblad