PS doet WOB-verzoek in Schiedam en Voorschoten

Schiedam,
3 oktober 2012

Het Bestuur van Progressief Schiedam maakt zich al enige tijd ernstig zorgen over de toenemende stroom van informatie/geruchten aangaande het declaratiegedrag m.b.t. het aanwenden van bestuursgelden van stadsbestuurders, met name tijdens de ambtsperiode van Mevrouw Verver-Aartsen. Er is een beeld ontstaan van een gemeentelijke overheid, die haar grenzen te aanzien van wat fatsoenlijk is en wat niet, volstrekt uit het oog was verloren.

Het is ons bekend, dat een inwoner van Schiedam onlangs, op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur, inzage heeft gekregen in stukken, gebaseerd op het Assurance-rapport van Ernst&Young, het bureau, dat over de periode 2008 tot en met 1 oktober 2011 alle bestuurlijke uitgaven heeft geïnventariseerd en getotaliseerd. Een deel van bedoelde documenten is gepubliceerd op het internet forum Schiedamstad.nl en op onze website.

Teneinde ons beeld te vervolmaken en een en ander in “de geschiedenis “te kunnen duiden, in perspectief te kunnen plaatsen, heeft het Bestuur van Progressief Schiedam het College van Burgemeester en Wethouders onlangs verzocht om, ons beroepend op de Wet Openbaarheid van Bestuur, inzage te geven in alle documenten mbt declaraties en bestuurskosten over de periode juni 2005 tot juni 2007.

Het College van Burgemeester en Wethouders van Voorschoten, de gemeente waar Mevrouw Verver-Aartsen eerder burgemeester was, hebben wij verzocht om inzage in documenten mbt declaraties en bestuurskosten over de periode 1 januari 2000 – 1 januari 2002 en indien zulks niet meer mogelijk zou zijn, want wellicht te lang geleden, dan toch in ieder geval over de periode 1 juni 2005 – 1 juni 2007.

Het bestuur van Progressief Schiedam beoogt hiermee, een wat breder licht te laten schijnen op de invloed, die Mevrouw Verver-Aartsen mogelijk heeft gehad op het declaratie klimaat, zowel in Voorschoten als ook in Schiedam.