OV in Schiedam Noord

Openbaar vervoer Schiedam Noord.

Openbaar vervoer is zeer belangrijk. Het is dan ook teleurstellend dat de stadsregio besloten heeft een belangrijk deel van het openbaar vervoer in de avonduren voor Schiedam Noord te schrappen. Op initiatief van PS, PvdA, D66, en Groen Links hebben de fracties van de gemeenteraad van Schiedam gezamenlijk een brief geschreven naar de Stadsregio, waar in zij verzoekt tot goede alternatieven voor openbaar vervoer in Schiedam Noord. Het kan toch niet zo zijn dat Schiedam Noord in de avonduren voor een groot deel is afgesloten van openbaarvervoer. De gemeenteraad doet wat zij kan, maar is helaas wel afhankelijk van de stadsregio. Deze kampt met bezuinigingen. PS is met de andere partijen uit de gemeenteraad van mening dat er alternatieven mogelijk zijn. Deze hebben wij in de gezamenlijke brief de stadsregio voorgelegd.

Het Nieuwe Stadsblad.
PS is van mening dat naast het goede initiatief ook het raadsbrede karakter van het initiatief toch nieuws zou moeten zijn voor de media en zeker voor het lokale krantje Het Nieuwe Stadsblad. Helaas besloot het nieuwe Stadsblad dat het het wel nieuws is dat dat er een initiatief richting de stadregio genomen wordt, maar besluit het zelfde Nieuwe Stadsblad dat er slechts drie politieke partijen in het stuk genoemd hoeven te worden. Hiermee doet Het Nieuwe Stadsblad 9 andere politieke partijen tekort en besluit het nieuwe stadsblad dat eenheid van de gemeenteraad niet noemenswaardig is.

PS vindt dit zeer teleurstellend.