Blog Frans Hamerslag: Ik ben tegen de invoering van de wietpas!

De Wietpas,

Vandaag werd mij weer eens gevraagd of ik voor of tegen de wietpas ben. “Tegen”, roep ik dan direct. “Aha! Bent u dan voor wiet gebruik onder jongeren?” De vraag over de wietpas bleek een strikvraag te zijn.

Nee, laat ik helder zijn: ik ben niet voor het gebruik van wiet of andere softdrugs, zeker niet bij jongeren. Wat mij betreft gebruiken jongeren geen softdrugs en drinken zij geen alcohol. Jongeren zijn nog volop in de ontwikkeling en zowel drugs als alcohol staan groei en ontwikkeling, zowel lichamelijk als geestelijk, in de weg. Er kan dan ook wat mij betreft niet voldoende voorlichting zijn over de gevaren van drugs- en alcoholgebruik. Daar mag de gemeente wat mij betreft meer in investeren de komende jaren.

Drugs en alcohol bestaan echter wel en worden gebruikt, ook door jongeren. Het is een illusie te denken dat de invoering van de wietpas het gebruik van drugs zal terug dringen. Vanuit de invoering in de zuidelijke provincies is bekend dat mensen zich niet willen aanmelden voor een wietpas. Dat betekent dat zij geen gebruik meer kunnen maken van de coffeeshop. Het betekent niet dat zij geen drugs meer kopen. Waar doen zij dat dan? Tja, eigenlijk weten we dat niet goed. Op straat bij de straatdealer, in drugspanden, op andere, voor ons, onbekende plekken. Dit is het criminele circuit.

Stel dat uw kind drugs gebruikt, stel u weet dat hij/zij het ook wanneer u dit verbiedt toch zal doen. Of stel u weet helemaal niet dat uw kind drugs koopt en gebruikt, waar ziet u dan liever dat hij/zij de drugs koopt; In een coffeeshop of bij de straat dealer?

Coffeeshops worden gecontroleerd op hoeveelheid en hygiëne en op verkoop van harddrugs. Bij de straatdealer heeft u geen idee wat er aangeboden wordt. De coffeeshops in Schiedam zijn nette bedrijven, die regelmatig door de gemeente worden gecontroleerd. Wanneer zij het straks moeten hebben van mensen met een wietpas en het aantal inschrijvingen valt tegen, kunnen zij al snel hun bedrijf niet meer runnen en zullen de coffeeshops mogelijk verdwijnen. Drugsverkoop en -gebruik zullen niet verdwijnen. We raken het zicht en de controle dan kwijt. Dat is het grote risico van de invoering van de wietpas. Daarom ben ik tegen de wietpas.

Het CDA in Schiedam pleit voor de invoering van de pas. Hiermee pleiten zij voor het risico van verdere criminalisering van softdrugs. Voor het verkleinen van de grens tussen soft en harddrugs.

Wat dan wel?

Laat de coffeeshops vrij toegankelijk met de huidige regelgeving. Zo houden we zicht op de drugshandel en gebruik Het voorkomt verdere criminalisering.

Het zou goed zijn wanneer er ook gereguleerde teelt mogelijk zou zijn door vergunninghouders, zodat het illegale van de softdrugs af gaat. Dan kunnen er ook kwaliteitseisen aan de drugs gesteld worden. Stel samen met de coffeeshophouders in een convenant regels en kwaliteitseisen op. De coffeeshophouders in Schiedam willen graag samenwerken met de gemeente.

Frans Hamerslag