Bijdrage PS raadsvergadering Bonnetjes-affaire

De commissie stelt het zelf in haar verslag: Als er iets helder is geworden is het dat er ook nu na dit onderzoek nog onduidelijkheid is.
Al is het alleen al omdat de oud burgemeester onduidelijke antwoorden heeft geformuleerd en niet in gesprek heeft willen gaan. Maar ook dat nog niet alles onderzocht is kunnen worden.

PS ziet graag dat wel alles duidelijk gaat worden. Wij hadden gehoopt dat wij na vandaag dit dossier konden sluiten. Dat de nieuwe burgemeester de heer Lamers, zonder dit dossier, aan zijn taak in Schiedam zou kunnen beginnen.
Helaas is wat PS betreft de zuurbeker nog niet helemaal leeg. Er zijn nog een paar slokken die genomen moeten worden. Vragen die beantwoord moeten worden. Wie was nu eigenlijk waar verantwoordelijk voor. En wie heeft zijn of haar verantwoording niet genomen.

Dit verdere onderzoek is ook nodig omdat de Commissie niet op persoonsniveau heeft kunnen onderzoeken. Hiermee worden echter vele personen op hetzelfde aangezien, terwijl hier best grote verschillen kunnen zijn.
PS ziet graag een onderzoek op persoonsniveau. Al is het alleen maar om hiermee eventueel personen vrij te kunnen pleiten. Ook dat is recht doen aan personen.
Gisteren nog ontving ik een mail gericht aan een aanlal ex wethouders. Ik stond in CC. De berichtgever liet deze ex bestuurders weten wat haar mening was en deed een aantal suggesties onder andere over terugbetalen van gelden.
Voorzitter zo denken veel Schiedammers. Wij weten nu niet of dat terecht is en de ex betuurders kunnen zich onmogelijk verdedigen met feiten.
Als het klopt heeft deze Schiedammer misschien wel gelijk, maar als het anders is moeten wij de ex bestuurders ook dat credit kunnen geven.

Bij het aanstellen van deze commissie was de raad ernstig verdeeld. Na het formuleren van het onderzoek werden er zelfs leden van de commissie door hun eigen partij terug gefloten en moest het toch weer anders.
Toen al heeft PS voor een enquête gepleit. Nu doen wij dat weer.
PS ziet hier dan graag een volledig onderzoek. Wellicht is het de moeite waard om ook de andere 4 ton aan bonnen mee te nemen.
Wellicht ook de door PS genoemde Taxi naar een plaats waar op dat moment ook een VVD congres was. Wellicht zijn er nog meer van dergelijke voorbeelden, zoals: Wanneer er onduidelijkheid was over hetgeen waar een onkostenvergoeding voor bestemd is, is er dan iemand geweest die deze vraag hardop gesteld heeft? )

Gezien de door de commissie opgebouwde know how, stelt PS voor deze commissie te verzoeken zich te laten aanstellen als enquête-commissie.

Als laatste toch nog even over het veiligheidsglas. Wanneer er op onjuiste wijze gedeclareerd is zoals door de commissie aangegeven, en na eventueel onderzoek blijkt dat het door de gemeente verstrekte bedrag is ook nog eens niet uitgegeven aan het doel waar het voor bestemd was. Zijn er dan mogelijkheden dit bedrag terug te vorderen, of er alsnog voor te zorgen dat en volgens juiste wijze gehandeld wordt, bv door te verzoeken het benodigde betalingsbewijs te ontvangen?