Invoering Wietpas

Schriftelijke vragen:

In 2013 moet de wietpas worden ingevoerd in Nederland. PS is geen voorstander van deze pas: de invoering lijkt het tegenovergestelde te bereiken dan beoogd is.

Coffeeshopeigenaren lijken er een financieel nadeel van te ondervinden en de straathandel, met de daarmee samenhangende overlast, neemt toe.

De gemeente Haarlem heeft samen met de coffeeshophouders een alternatief ontwikkeld: “het coffeeshop kwaliteitskeurmerk”.

PS heeft de volgende vragen.
1) Bent u bekend met dit Haarlems model?
2) Ziet u dit model als een alternatief voor de wietpas?
3) Bent u bereid om samen met de Schiedamse coffeeshophouders te bezien of dergelijk alternatief geschikt is voor Schiedam?