Nieuwe ontwikkelingen declaratieschandaal

Het declaratieschandaal krijgt nog een staartje…

Progressief Schiedam krijgt alsnog gelijk in het declaratie-schandaal. Voormalig burgemeester Verver declareerde, met goed vinden van het college, het plaatsen van veiligheidsglas in haar privé-woning. Er lag een collegebesluit aan ten grondslag. Wat echter niet goed werd afgehandeld was de declaratie zelf. Bij het indienen van een declaratie diende conform de geldende regels dat een factuur én een betalings-bewijs moest worden ingeleverd. Pas dan kon de declaratie worden uitbetaald.

In de administratie van de gemeente Schiedam werd geen betaalbewijs gevonden. De raad heeft daarom in november 2012 het college de opdracht gegeven te onderzoeken of de declaratie terecht was. En als dit niet het geval was, te onderzoeken of het geld terug gevorderd kon worden. In April 2013 vertelde het college dat er heel goed betaald kon zijn en dat het niet aan te tonen was dat het een onterechte declaratie betrof…

De woordvoerder namens het college, burgemeester Lamers, legde uit dat een factuur en een betaalbewijs, bestuurlijk gezien, hetzelfde was. Tevens vertelde hij toen dat hij zelf bij de familie Verver op bezoek is geweest en vertelde dat de bewering, dat de betaling van dit veiligheidsglas is voldaan samen met een andere grote post, best waar zou kunnen zijn. Kortom, het college ging er van uit dat er betaald was, dus was daarmee de declaratie rechtsgeldig. Progressief Schiedam bleef dit betwisten op basis van het declaratieformulier. Daar stond tenslotte op vermeld dat er alleen uitgekeerd kon worden na inlevering van de factuur en het betaalbewijs. De raad slikte het verhaal van het college en ging over tot de orde van de dag.

Nu is bekend geworden dat de rechter vd Tempel in het gelijk heeft gesteld en dat het veiligheidsglas nooit is voldaan. Op basis van deze uitspraak is er volgens Progressief Schiedam maar 1 conclusie te trekken:

Er is nooit een betaling gedaan, dus van een betaalbewijs kan geen sprake zijn. De declaratie voldeed dus absoluut niet aan de toen geldende regels. Er is onterecht door het ene collegelid getekend en er is onterecht aan het andere collegelid uitgekeerd.

In het verleden is er door een Schiedamse burger aangifte gedaan tegen deze 2 voormalige collegeleden. Het OM heeft daar niets mee gedaan, omdat deze burger geen belanghebbende was in deze zaak. Het OM zou er wel iets mee kunnen doen als de gemeente zelf de aangifte had gedaan. Progressief Schiedam vindt dat gemeente alsnog aangifte moet doen. Het kan en mag niet zo zijn dat bij het innen van gemeentelijke belastingen burgers een deurwaarder op de stoep hebben staan als zij niet betalen, en dat collegeleden duizenden euro’s declareren en dit niet besteden aan het doel, maar op hun eigen spaarrekening zetten.

Wij hebben vandaag schriftelijke vragen ingediend over dit onderwerp. Als de antwoorden te lang op zich laten wachten of als deze antwoorden ons niet tevreden stellen, zullen wij deze declaratie nogmaals op de agenda van de gemeenteraad zetten.

 

John Maris

Opvolgend raadslid