Schriftelijke vragen declaratieschandaal

Schriftelijke vragen betreffende de declaratie Veiligheidsglas Familie Verver

Enkele dagen geleden heeft de rechter uitgesproken dat er van een betaling betreffende het veiligheidsglas van de familie Verver aan vd Tempel geen sprake is geweest. Naar aanleiding van de uitspraak heeft Progressief Schiedam de volgende vragen:

  1. Heeft u kennis genomen van deze uitspraak?
  1. Bent u het met PS eens dat het bedrag niet is uit gegeven daar waar het bij de gemeente voor gedeclareerd is?
  1. Bent u het met PS eens dat het bedrag nooit zonder betalingsbewijs gedeclareerd had mogen worden?
  1. Bent u het met PS eens dat de toenmalig bestuurders, ondertekenaar en declarant onjuist, niet conform de toen geldende regels gehandeld hebben?
  1. Welke stappen gaat u zetten richting de twee oud bestuurders?

 

Frans Hamerslag

Progressief Schiedam