Hans Klok zou er…..

Hans Klok kan hier nog een puntje aan zuigen oftewel:
Hoe maak je van een onrechtmatige declaratie een rechtmatige declaratie?

Mede op initiatief van PS heeft er maandag 14 oktober 2013 een extra raadsvergadering plaats gevonden. Het enige onderwerp van deze agenda was de declaratie van het veiligheidsglas van Wilma Verver…

De coalitiepartijen stonden op hun achterste benen. Onnodig, voor de bühne en populistisch waren nog de vriendelijkste woorden van deze partijen over de oppositie. Maar was dat terecht? Naar mijn idee niet. Als men op 25 april bij de raadsvergadering had begrepen wat het college bij monde van Burgemeester Lamers daar vertelde, had men zelf een vergadering moeten eisen. De gemeenteraad is met het voorlopig sluiten van het dossier Verver akkoord gegaan door dat wat het college daar heeft verteld.

Burgemeester Lamers zei daar letterlijk:
“Komt de rechter evenwel tot de conclusie dat één of meer betalingen niet hebben plaats gevonden, dan is er een onrechtmatige declaratie gedaan.”

Iedereen in de raad nam deze uitspraak van Burgemeester Lamers voor waar aan. Niemand heeft  geprotesteerd of om verduidelijking gevraagd bij hem.

Na de uitspraak van de rechter in de zaak vd Tempel tegen de familie Verver, hebben we dus, volgens het college, te maken met een onrechtmatige declaratie. En wat kun je daar mee doen? Zorgen dat het alsnog een rechtmatige declaratie wordt, of aangifte doen. Meer mogelijkheden zie ik niet. De familie Verver heeft tijdens die rechtszaak aangegeven dat niet zij, maar de gemeente de factuur moest voldoen. Kortom, de declaratie is niet rechtmatig te maken.

Vindt u het dan gek dat wij op aangifte aandringen en dus een gemeenteraadsvergadering beleggen als uit de brief van het college blijkt dat zij dat niet uit zichzelf zullen doen? Ik niet. De coalitie-partijen wel. En met hen ook de SP en Trots op Nederland. PvdA, VVD, CDA, Groen Links, SP en Trots stemden tegen de motie om aangifte te doen.

Enkele citaten uit de vergadering:

Theo Wijmans namens de SP: “Klaarblijkelijk liggen rancuneuze gevoelens jegens Mevrouw Verver ten grondslag aan deze vergadering….”

Jeroen Ooijevaar namens Groen Links: “We moeten dus ook niet gaan suggereren dat het doen van aangifte zin heeft. Iedereen die de suggestie wel wekt, maakt zicht echt schuldig aan populisme, stemmingmakerij en het kweken van valse verwachtingen in de stad.”

Patricia van Aaken namens het CDA: “De moties kunnen wij niet steunen, omdat het voor het CDA duidelijk is dat de declaratie wel rechtmatig was.”

Hans Meijer van de VVD: “Ik heb een vervelende avond ervaren en daar wil duidelijk over zijn.”

Mevrouw Yerlikaya van de PvdA: “Voorzitter; voor onze fractie is het klip en klaar: de declaratie en de betaling ervan is rechtmatig, dat staat volgens ons buiten deze discussie. ”

Trots op Nederland:”(zat daar en zweeg)”

Burgemeester Lamers: “U begrijpt uit mijn verhaal dat het bedrag rechtmatig is gedeclareerd”.

Zowel mijnheer Lamers zelf, als de PvdA en het CDA zijn schijnbaar vergeten dat het college met terugwerkende kracht de declaratie onrechtmatig vond. De VVD, Groen Links en de SP nemen de collegebrief aan en vinden het prima dat wat in April door het college wordt beweerd er in oktober niet meer toe doet.

Het resultaat: Een onrechtmatige declaratie is plotseling rechtmatig geworden, er wordt geen aangifte gedaan en mijn vertrouwen in deze club mensen is nog verder gedaald.

John Maris