Meer groen in de stad en op naar een mooier Stadserf!

Groenvisie “Buitengewoon Groen”.
Progressief Schiedam heeft vandaag ingestemd met de groenvisie die onze wethouder Jeroen Ooijevaar aan de gemeenteraad heeft voorgelegd. Deze groenvisie hangt samen met de woonvisie en de mobiliteitsvisie. In Schiedam zullen meer woningen gebouwd worden en de nieuwe, maar ook de huidige inwoners van Schiedam moeten zich goed kunnen verplaatsen in de stad, maar moeten ook kunnen genieten van kwalitatief groen in de stad. De visie is gebaseerd op 5 pijlers:

-Ruimtelijke kwaliteit
-Samen met de stad
-Biodiversiteit
-Gebruik
-Toekomst en klimaat

Wat ons betreft houdt de visie goed rekening met deze 5 pijlers en zien wij uit naar het definitieve uitvoeringsprogramma. De groenvisie is hier te bekijken: https://schiedam.notubiz.nl/document/9604480/1/Groenvisie

Stadserfcomplex, van station naar binnenstad.

De gemeente Schiedam wil het Stadserf, het Stadskantoor, Ruïne Huis te Riviere en de ingang van het Schiedamse theater een mooiere uitstraling en betere bestemming geven. Daarnaast is het plan om hier ook zo’n 100 appartementen te bouwen. Wij hebben ingestemd met een krediet van € 300.000,- om te onderzoeken of dit alles haalbaar is. Wij hebben met dit onderzoek ingestemd onder 2 voorwaarden:

-Het theater moet betrokken worden bij de plannen
-De omwoners moeten betrokken worden bij de plannen.

Meer informatie over dit plan is hier te vinden:
https://schiedam.notubiz.nl/document/9603709/1/Bijlage%200%20Herontwikkeling%20Stadserfcomplex%20%E2%80%93%20Verkenning%20met%20varianten

Beiden stukken zijn in meerderheid door de raad aangenomen.