Progressief Schiedam breekt met coalitie

Breaking news… Progressief Schiedam breekt met de coalitie en trekt wethouder terug!

Zowel het CDA als de VVD bleken onbetrouwbare partners. Wel op het gebied van wonen, maar niet op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit.

Progressief Schiedam heeft na drie en een half jaar, soms goede soms moeizame samenwerking, de Schiedamse coalitie verlaten.

Wanneer blijkt dat coalitiepartijen en met name VVD en CDA de ontwikkeling van de stad tegenhouden en geen uitvoering willen geven aan de visie en uitvoeringsplannen die zijzelf hebben vastgesteld, houdt het op voor Progressief Schiedam.

Progressief Schiedam wil graag de stad verder ontwikkelen en schroomt niet hiervoor moeilijke besluiten te nemen, ook niet wanneer er over een aantal maanden gemeenteraadsverkiezingen aankomen.

De VVD en het CDA geven geen steun aan de uitvoering van de mobiliteitsvisie en daarmee indirect ook geen steun aan de woonvisie en de groenvisie. Hiermee komt het duurzame fundament onder het coalitieakkoord te vervallen en zegt Progressief Schiedam het vertrouwen op in de coalitie.

Progressief Schiedam wil vooruit met de stad en nam deel aan een coalitie die ook vooruit wilde . Nu dat vooruit willen bij VVD en CDA stopt, stopt voor progressief Schiedam de coalitie.

Wij zullen vanaf nu oppositie voeren en voelen ons niet geroepen om ons aan het coalitieakkoord te houden.

Besturen is vooruitzien, in dit geval is besturen terugzien…