Nieuwe Energie voor Groenoord?

Nieuwe energie voor Groenoord, is dat een goed idee?

Jazeker!

Al geruime tijd wordt er onderzocht of nieuwe energie voor Groenoord een haalbaar idee is. Het kabinet heeft het klimaatakkoord aangenomen en dit betekent dat de CO2-uitstoot gereduceerd moet worden en dat alle woningen in de toekomst gasvrij moeten zijn. Groenoord is de eerste wijk in Schiedam, die, wat ons betreft, hiervoor in aanmerking komt.

In het afgelopen jaar zijn er diverse wildwestverhalen gepubliceerd waarbij inwoners van Schiedam slachtoffer zouden worden van dit “rare” idee, dan wel zou de gemeente enorme financiële risico’s nemen met dit plan. Al deze verhalen zorgen voor een negatief sentiment, maar de gemeenteraad zal zich vooral moeten bezig houden met harde cijfers en onze mooie stad vooruit helpen.

Wat gaan we bereiken met nieuwe energie voor Groenoord?
-Minder CO-2 uitstoot
-Woningen loskoppelen van het gas
-Verduurzaming van zowel particuliere- als huurwoningen
-Upgrade van de wijk
-Werkgelegenheid voor Schiedammers

Waarom deze wijk?
Groenoord is in de jaren 60 gebouwd en heeft een upgrade nodig. Met dit plan wordt er 120 miljoen geïnvesteerd in deze upgrade. Daarnaast ligt het warmtenet langs Groenoord en is Woonplus eigenaar van een fors aantal van de hier aanwezige woningen. Als er 1 wijk is in Schiedam waar we dit kunnen doen, is het Groenoord.

Hoe dan?
In een uitgebalanceerde overeenkomst met Eneco, Woonplus en het gemeentebestuur is vastgelegd dat deze wijk wordt aangesloten op het warmtenet in plaats van het gasnet. We hebben hier minimaal 30 jaar de tijd voor. Zowel Eneco als Woonplus dragen zorg voor een groot deel van de financiering. Daarnaast ontvangt het project ruim 6 miljoen euro subsidie. De gemeente Schiedam financiëert een deel als lening, die op termijn terug betaald wordt. Hiermee is het risico voor de gemeente Schiedam minimaal.

Wat betekent dit voor huurders?
Eigenlijk betekent dit heel weinig. U krijgt als huurder een duurzamere, beter geïsoleerde woning, die in huur stijgt, maar waarbij uw energierekening minimaal evenveel afneemt. Dit noemen wij woonlasten-neutraal. Woonplus garandeert dat uw huur door deze transitie niet zo hoog wordt dat u, uw eventuele, huurtoeslag kwijt raakt. U hoeft zelf uiteraard niets te investeren.

Wat betekent dit voor woningeigenaren?
U mag, dus u bent niet verplicht, uw woning op het warmtenet laten aansluiten. Dit kunt u doen op het moment dat u dit zelf wenst. Daarnaast kunt u ook, indien nodig, uw woning beter isoleren. U hoeft dit niet zelf te financieren. U kunt tegen een zeer laag rentetarief de financiering via de gemeente regelen. De door u betaalde rente is over het algemeen aftrekbaar bij de belastingdienst. Uw huis zal in waarde toenemen en u gaat besparen op uw energiekosten.

Progressief Schiedam heeft in het coalitieakkoord 2018 laten opnemen dat Schiedam een duurzame stad wordt, die zich inzet om de CO2-uitstoot te verlagen en waar de huurwoningen verduurzaamd moeten worden. Daar draagt dit plan enorm aan bij. Wij hebben kritisch naar de business case gekeken en hebben ons goed laten informeren over de risico’s. Op basis van deze informatie hebben wij besloten het risico aan te durven en Groenoord vooruit te willen helpen. Daarom zeggen wij “JA!” tegen nieuwe energie voor Groenoord.

Voor meer informatie kunt u de business case lezen:
https://schiedam.notubiz.nl/document/9518374/1/Bijlage%20I%20Businesscase%20Nieuwe%20Energie%20voor%20Groenoord%20versie%202

John Maris