Mobiliteit: Schiedam, je zal er maar wonen.

Ach, het wonen gaat nog wel maar als je een auto hebt is parkeren een drama én het verkeer staat regelmatig vast. John en ik horen het ook en ervaren het zelf regelmatig aan den lijve. John woont immers in de Gorzen en ik in Groenoord, en ja daar is het overvol met soms meerdere auto’s per woning en volop bedrijfsbusjes.

Van ons mag iedereen zijn auto hebben, laat daar geen misverstand over bestaan. Zelf rij ik ook meer dan 30000 kilometer per jaar in combinatie van privé en werk. Maar de stad is vol en wordt alleen maar voller. We moeten iets doen.
Wanneer we blijven denken en ons blijven gedragen zoals we het de afgelopen jaren hebben gedaan worden de problemen alleen maar groter. In de commissie behandeling citeerde ik Albert Einstein: die sprak: “je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt”. En dat is nu net wat het college onder aanvoering van onze wethouder Jeroen Ooijevaar anders heeft gedaan dan colleges in het verleden.
Het college heeft eerst aan beginparticipatie gedaan. Er is breed een enquête uitgezet en maar liefst 5000 mensen hebben deze ingevuld. Ongekend veel maar ook begrijpelijk. Het gaat natuurlijk ook over problemen waar mensen dagelijks tegen aan lopen (of rijden). Op basis van deze enquête en verder onderzoek komt eruit dat gereguleerd (of betaald) parkeren noodzakelijk is. Kwam dan uit die enquête dat die 5000 personen dat graag wilde? Nee natuurlijk niet. Wie wil er nu betalen voor iets wat altijd gratis is geweest. Maar er kwam wel nadrukkelijk uit dat de gemeente de problemen moet oplossen. Dan moet de meest effectieve oplossing gekozen worden, en dat is betaald parkeren.

Het is jammer dat een aantal partijen wel bleven hangen in oud denken.
Het AOV vindt dat er alleen betaald parkeren kan worden ingevoerd wanneer de inwoners daar mee instemmen. Tja, klinkt natuurlijk goed. Wij zijn ook voor veel en zo groot mogelijke participatie maar dan moet de gemeente wel iets te kiezen hebben om het probleem op te lossen. Daar slaat het AOV de plank helemaal mis. Het AOV heeft geen enkele andere oplossing voor wanneer de uitkomst hier “nee” is. Problemen worden zo niet opgelost, worden alleen maar groter. Het AOV loopt daar voor weg. Leuk voor facebook, maar je komt er niet verder mee.
Denk, die in hun verkiezingsprogramma mobiliteit nadrukkelijk benoemd heeft loopt weg voor de verantwoordelijkheid. Ik vroeg hen hoe zij hun ideeën denken te betalen als er geen gereguleerd parkeren kom. In hun verkiezingsprogramma geeft Denk aan hier geld voor vrij te zullen maken. Helaas geen antwoord. Denk weet het niet en houdt zo haar kiezers voor de gek.
De Ouderen Partij Schiedam (OPS) moppert alleen maar, kraakt alles af, en biedt vervolgens geen enkele oplossing. Leukt voor facebook maar u schiet er niets mee op.
De VVD denkt alleen maar aan het kunnen blijven autorijden in Noord. Ook niet de brede stadspartij die zij wel eens zeggen te zijn.

Zijn er alternatieven? Natuurlijk kunnen, zoals ook even geopperd werd, bedenken om parkeergarages aan de randen van de wijken te bouwen. Maar waar dan? En hoeveel kost dat dan? U moet hier echt aan vele miljoenen, misschien wel tientallen, denken. En die hebben we niet. En als daar dan geparkeerd moet worden, denkt u dan dat het gratis parkeren wordt? Nee, dat is geen reële optie. En genoemde partijen hadden hier ook geen antwoord op.

Wanneer je dit zo leest kan je denken dat de mobiliteitsvisie alleen over auto’s en parkeren gaat. Dat is juist niet zo. Het gaat er vooral over op welke wijze de stad (u en ik) wel mobiel kunnen blijven. Dan gaat het over lopen, fietsen, scootmobielen, openbaar vervoer, deel scooters en deel auto’s enzovoort. Dit in combinatie met hoe Schiedam een prettige stad blijft om in te wonen en leven.
Dat betekend oude gewoontes loslaten en nieuwe gewoontes ontwikkelen. Het lijkt soms of wat we nu hebben er altijd al zo is geweest. Dat is natuurlijk niet zo. Alles in continu aan het veranderen. Soms snel, en soms zo langzaam dat we het eigenlijk niet merken, maar toch gebeurt het. Dichter Jules Deelder schreef het al op: “de beweging is onveranderlijk”. Hakken in het zand en tegen zijn helpt niet (leuk voor facebook). Het kan vertragen maar de beweging, de verandering, zal er altijd zijn. Kijk maar eens terug om te zien wat er de afgelopen jaren ongemerkt allemaal veranderd is.

Dan is het ook goed om na te denken hoe die beweging, die verandering er dan uit moet zien. Laat je het jezelf overkomen of probeer je te sturen, zelf vorm te geven aan de verandering.

Progressief Schiedam stuurt liever. Dat betekent:
-Visie ontwikkelen
-Lef tonen
-Verantwoordelijkheid nemen.

Staan wij voor de volle 100% achter deze visie? Nee, zo vinden wij dat heel de stad moet meewerken aan de mobiliteitsoplossingen daar waar hij nu nog te veel op “onder de snelweg” gericht is. Maar deze visie is niet in beton gegoten. Ook voor een visie geldt dat deze zal bewegen. Wij zien wel de noodzaak voor verandering in denkwijze en tot gedragsverandering om Schiedam een prettig leefbare stad te laten blijven. Wij stemden dus wel in met deze visie.

Daar waar andere partijen afhaken lopen wij niet weg. Wij verschuilen ons niet achter schijndemocratie en facebook termen. Wij houden u geen worst voor om vervolgens noodzakelijk anders te moeten doen. We doen dit niet voor de bühne maar weten dat de stad een probleem heeft. We weten ook dat dit niet altijd een populair standpunt is. Verandering is lastig, ook voor ons. Maar als verandering toch gebeurt nemen wij daar graag verantwoordelijkheid voor. Ook als het moeilijk is.

Dit doen we graag met u, de Schiedammer. Want dat deze visie doorgaat is nu duidelijk. Hij is immers aangenomen in de raad.

Hoe we dit vervolgens gaan doen bepalen we graag samen met u. Want ja, participatie is een groot goed en echt belangrijk. Participeert u mee over het hoe?

Frans Hamerslag