Inzet verkiezingen 2014: Thurlede

Lokale politieke partij PS (Progressief Schiedam) is van begin af aan tegenstander geweest van de plannen van het college van PvdA, VVD, CDA, en Groen Links om de sportparken Thurlede en Harga vol te bouwen met luxe woningen en met name op Thurlede ook verenigingen in te krimpen en weg te drukken. Met name de volkstuinvereniging moet het in de plannen ontgelden.
Er is volgens PS. fractievoorzitter Frans Hamerslag geen enkele reden om Thurlede vol te bouwen, er zijn immers nog voldoende lege plekken in de stad om mooie woningen te bouwen. En bouwen in de Groene Long van Schiedam, is volgens PS geen optie.
Hamerslag diende tijdens de raadsvergadering van vorige week donderdag, namens zijn partij een motie in om plannen voor woningbouw op Thurlede tegen te houden, de volkstuinvereniging in haar geheel in stand te houden, en een voorstel te doen de het huidige sportcomplex op te knappen. Helaas, voor met name de volkstuinvereniging en de sportverenigingen op Thurlede haalde, bij gebrek aan steun van PvdA en CDA, de motie het niet. Hiermee laat volgens Hamerslag de gemeenteraad de verenigingen in de kou staan.

Absurde situatie
Een werkelijk absurde situatie ontstond tijdens de behandeling van het volgende agendapunt, de Woonvisie 2030. Plots bleken coalitiepartijen PvdA en CDA toch wèl tegen het bebouwen van Thurlede te zijn. Samen met Groen Links, die als enige coalitie partij eerder wel de PS motie steunde, dienden zij een amendement in om woningbouw op Thurlede uit de visie te halen. Op de toezegging van de wethouder Wijten om voor 2016 geen plannen te ontwikkelen, trokken zij het amendement weer in.
Frans Hamerslag: “werkelijk absurd! PvdA en CDA willen geen motie van een andere partij steunen, maar wel zelf met de eer gaan strijken. Wat PvdA en CDA niet beseffen is, dat het niet om hun eigen ego moet gaan, maar over de verenigingen op Thurlede en het mooie groen.” Vervolgens bleek,dat de reactie vanuit het college door PvdA en CDA verkeerd werd uitgelegd, waardoor hun actie nog mislukt is ook. Niet pas in 2030, zoals de PvdA en het CDA uit de woorden van de wethouder hadden begrepen maar reeds in 2016 zal een heroverweging plaats grijpen. Wat is het uiteindelijke resultaat:
Verenigingen in onzekerheid, zij zullen geen investeringen doen totdat er duidelijkheid is en de tuinhuisjes zijn onverkoopbaar, omdat in 2016 de discussie weer opnieuw gestart zal worden. Dit allemaal door de arrogante houding van CDA en PvdA, want stel je voor, dat je een motie van PS zou steunen….. “PS gaat niet tot 2016 wachten”, aldus Frans Hamerslag, “wij zullen voor die tijd alles aangrijpen om het tegen te gaan”. “In 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen,” aldus Hamerslag. “U kunt er op rekenen dat er in het verkiezingsprogramma van PS zal staan: “Geen Woningbouw op Thurlede!”