Raadsonderzoek declaraties 2008 – 2011

Naar aanleiding van een onderzoek uitgevoerd door Ernst & Young is de gemeenteraad een onderzoek gestart naar het declaratiegedrag van het college over de periode 2008 t/m 2011. In deze tijd waren er eigenlijk weinig regels voor het declareren. Ondertussen zijn de regels voor het declareren aangescherpt. In diverse interviews hebben (voormalige) collegeleden zich uitgelaten over hun eigen declaratiegedrag. Bijvoorbeeld Menno Siljée, tot een jaar geleden wethouder, vertelde tijdens interviews dat het college wellicht soms een broodje kroket bestelde, maar dat het daar toch wel bij gebleven was.

De voltallige oppositie was en is van mening dat een raadsenquête de beste methode was om, de bonnen die volgens Ernst & Young als “dubieus” werden betiteld, te onderzoeken. De coalitie en dan met name PvdA, CDA en VVD hebben dit tegen gehouden. Het was niet nodig om de verantwoordelijke personen onder ede te horen om vervolgens tot een goed beeld te komen hoe en waarom er zo werd gedeclareerd, zoals dat is gedaan in de genoemde periode.

PS is en blijft van mening dat een raadsenquête in het openbaar de enige juiste methode zou zijn geweest. Volgens Ernst & Young zijn er 2 dossiers waar je vraagtekens bij kunt stellen: 1 dossier van € 465.000 en een dossier van € 180.000. Het dossier van € 180.000 wordt nu onderzocht door de raad, maar het dossier van € 465.000 niet. Dat dossier is niet aan personen te koppelen en daarom is dat vooralsnog niet onderzocht door de raad. Wat PS betreft gebeurt dat als nog.

Lopende het onderzoek heeft een gebruiker van het forum schiedamstad.nl gebruik gemaakt van de WOB (wet openbaarheid van bestuur). Hij of zij heeft kopieën opgevraagd en heeft een deel daar van ondertussen gepubliceerd op het eerder genoemde forum. Wij zijn zeer blij met het initiatief van het forumlid, omdat wij er van overtuigd zijn, dat mede namens door zijn of haar beroep op de WOB de dossiers openbaar zijn gemaakt. Sinds enkele dagen zijn beide dossiers dan ook echt  openbaar en mogen raadsleden de dossiers inzien. Wij van PS zijn er voorstander van om het dossier volledig in de openbaarheid te brengen. Daarom hebben wij besloten alle bonnen uit het dossier van € 180.000 euro, dat onderzocht wordt door de raadscommissie, op onze website te publiceren. Wij hebben daarom van alle bonnen uit dit dossier een foto gemaakt. Het totale overzicht kunt u nu via onze site downloaden, zodat u precies weet waar over het gaat en hoe er volgens Ernst & Young wellicht verkeerd is gedeclareerd.

De voorlopige conclusie van PS is dat er wellicht conform de regels is gedeclareerd, maar dat elk collegelid voor zichzelf de conclusie had moeten trekken dat, ondanks de regels, er ook nog zoiets is als gezond verstand. Verschillende collegeleden lijken, achteraf gezien, geen gebruik te hebben gemaakt van dat gezonde verstand.

Mocht u om welke reden dan ook ook belangstelling hebben voor het dossier van € 465.000, dan kun u dit ons laten weten via ons emailadres: contact@progressief-schiedam. Wij zullen dat dossier ook volledig voor u publiceren.