Inbreng begrotingsbehandeling 2016

Woensdag 11 november heeft de begrotingsbehandeling voor 2016 plaatsgevonden. Hieronder vindt u de inbreng van Frans Hamerslag namens Progressief Schiedam.

Voorzitter,
Op hoofdlijnen klopt de begroting bij de afspraken zoals gemaakt bij de zomernota. Zijn we dan nu klaar voor vanavond? Nee voorzitter. Zoals u ondertussen van ons gewend bent, zullen wij het weer hebben over duurzaamheid. Niet als hype of loos begrip. We hebben het over duurzaamheid, omdat er geen ontkomen aan is. Het is een absolute noodzaak. Aan de tijd van roofbouw plegen op de wereld, de energiebronnen en de mensheid moet echt een eind komen. Voorzitter, wij zijn met zijn allen ernstig in gevaar. Als wij het binnen deze raad weer eens over veiligheid hebben zouden we het eigenlijk ook hier over moeten hebben. Het moet anders. Ik spreek hier niet vanuit een gekleurde politieke wens of keuze, ik spreek hier vanuit het besef van noodzaak voor het behoud van de aarde en de mensheid en daarmee van Schiedam. Een Nederlandse rechter heeft dit laatst nog ingezien bij de Urgenda-zaak. Het is dan ook bittere noodzaak dat wij er hier vandaag weer over spreken.

Het is niet iets dat we aan landelijke overheden of aan de grote multinationals over kunnen laten. Niet aan een belangrijke klimaattop vol vage compromissen. We kunnen niet afwachten tot zij hun verantwoordelijkheid nemen. Wij mogen dit niet afschuiven, maar moeten het zelf in Schiedam doen.
Dit betekent dat wij daadkracht moeten tonen om het verschil te maken. We kunnen niet afwachten. Wij zijn de overheid van Schiedam en dat maakt ons verantwoordelijk voor wat in Schiedam gebeurt.
Dit college is bijna twee jaar bezig, met veel goede bedoelingen maar nog te weinig resultaat. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. We zien het woord te pas en te onpas op papier voorbij komen, maar duurzame resultaten op straat komen we maar mondjesmaat tegen. De goed voorbeelden die er zijn zoals de energieneutrale woningen die in Harga moeten komen, de wateropvang op sportpark A4,het zeehondengebied in Vijfsluizerhaven zijn mooi, maar het blijven losse voorbeelden, duurzame randjes zonder duurzame kern.
.

Duurzaamheid moet in de Schiedamse genen gaan zitten. Dat moeten we uitspreken, uitdragen en uitstralen, DOEN.Vanaf nu moeten wij alles wat we doen in het kader van duurzaamheid doen. Iedere euro die uitgegeven wordt moet op duurzame besteding getoetst worden
Naast de positieve voorbeelden die ik net genoemd heb zijn er ook kansen. We moeten deze echter wel zien en grijpen. Denk eens aan de wetenschappersbuurt. Volop duurzame kansen. Denk eens aan het havengebied, volop kansen. Daadkrachtig inzetten op duurzame energie in de maritieme sector. Hoe staat het met de ontwikkeling van het duurzame stedelijkdistributieplan dat nog onder wethouder Wil Vissers is ontwikkeld. Sindsdien nooit meer iets van gehoord. Laat daadkrachtig zien hier nu serieus werk van te maken. Dat zijn zo maar voorbeelden van kansen waarbij Schiedam kan zeggen. “Wij gaan voor duurzaamheid, voor minder doen we het niet, wie doet er mee?” Zou het niet mooi zijn  wanneer in  Nederland  het woord rond gaat:” Schiedam, daar moet je zijn als voorbeeld voor duurzaamheid!”

Bij de bijeenkomst klimaatwinkelen werd het duidelijk. Schiedam wil duurzaamheid en wil dit in gezamenlijkheid tot stand brengen. Ook daar waren deelnemers die graag een duurzaam “revolving fund” willen. Bij de commissiebehandeling bleek dat het college dit maar lastig te ontwikkelen vindt, wel zoekt het naar een oplossing maar dan krijgt het weer een heel andere invulling. Voorzitter, als we het niet zelf kunnen ontwikkelen kijk dan eens naar steden als Amsterdam daar lukt het wel. Kijk in Denemarken. Daar lukt te wel, Noorwegen prima voorbeelden. Betrek het enthousiasme uit de bijeenkomst klimaatwinkelen. Koester het enthousiasme met daadkracht. Denk in kansen, niet in problemen. Ga voor mogelijkheden, niet voor moeilijkheden. Zie moeilijkheden als een uitdaging. En wanneer we zelf niet goed weten wat te doen kunnen we altijd ondersteuning vragen aan omdenkers als Jan Rotmans, Ruud Veltenaar en Thomas Rau.
Voorzitter. Duurzaam omgaan met dieren betekent dat mensen moeten weten hoe met dieren om te gaan. Wij willen meer inzet op educatie over dieren. Een klein voorbeeld van educatie: een koe is naast leverancier van vlees en melk, ook leverancier van CO2. Door minder vlees te eten en melk te drinken reduceren we CO2 uitstoot. Educatie kweekt besef.
Over koeien gesproken. Er komt zoveel geld binnen vanuit de hondenbelasting dat we deze melkkoe hier prima voor kunnen inzetten. Oormerk dit geld voor educatie, maar ook een hondenspeeltuin (bijvoorbeeld op het A4 tunneldak of ergens in de oude wijken) kan hier prima uit gefinancierd worden. Honden zijn meer dan overlast. Honden brengen mensen bij elkaar. Ze bestrijden eenzaamheid. Maar dan moet het voor mensen wel betaalbaar zijn. Toon daadkracht. Minder hondenbelasting en een nuttige besteding t.b.v. dierenwelzijn. Laat zien dat dit college na bijna twee jaar eindelijk daadkrachtig met dierenwelzijn aan de slag gaat.
Voorzitter, duurzaam omgaan met mensen is verantwoordelijkheid nemen voor elkaar in een brede maatschappelijke context. Schiedam is toe aan de opvang van vluchtelingen.
In de 2e kamer is een motie aangenomen die steden de kans bied te experimenteren met sociale bijstand. Hoe gaat Schiedam, t.b.v. mensen die afhankelijk zijn van sociale bijstand, deze motie daadkrachtig oppakken?
De wethouder gaf in de commissie aan geen geld voor jeugd te willen reserveren voor er een vraag is. Waarom zou je vooraf een reservering doen was de stelling.  Even later bij het onderwerp museum gaf een andere wethouder aan dit juist wel te doen. Daar moest een reservering komen zonder dat er al een vraag is. Meet het college met twee maten ten koste van de jongeren?
Over jongeren gesproken, maar eigenlijk voor alle leeftijden: kan het college eens een voorzichtig onderzoek doen naar de ontwikkeling van een poppodium op Schieveste, naast de megabioscoop een regionale en mogelijk landelijke publiekstrekker op een super bereikbare locatie.
En over publiekstrekkers gesproken: naar aanleiding van de commissiediscussie over toeristenbelasting ontstaat de vraag: “als het college zo weinig vertrouwen heeft in het aantal toeristen dat het geen gering bedrag toeristenbelasting wil heffen, waarom geeft Schiedam dan zo veel uit om toeristen naar Schiedam te trekken?” Is deze uitgave dan wel nuttig en in balans met de doelstelling?
Afsluitend kan ik melden dat wij erg tevreden zijn over het antwoord op onze vraag 61. Het is goed de financiële bewegingsruimte voor de gemeenteraad duidelijker zichtbaar te hebben. Daarnaast zien wij bij de volgende begroting, graag een overzicht met “zoek de verschillen”. We deden dit en dat kostte zo veel met dat resultaat. We gaan nu dit doen tegen dit bedrag en behalen daarmee het volgende resultaat.
Over zoeken gesproken. Een website als Schiedam.Startpagina.nl maar dan compleet met alles wat Schiedam te bieden heeft is een lang gekoesterde wens. Een digitaal Schiedams totaaloverzicht. De Schiedamse sociale kaart. Het is al eens toegezegd aan mevrouw de Rover. Wanneer komt die sociale kaart? Dat is ook wat de zomernota zou moeten zijn, dat is wat de begroting zou moeten zijn en dat is wat elke uiting van het Schiedams bestuur zou moeten zijn: een kaart die aan inwoners duiding geeft van wat het bestuur doet met het  gemeenschapsgeld.

En voorzitter, hoe kan het  dat Schiedam de brandbrief van 200 wethouders financiën naar de minister niet mede ondertekend. Waarom heeft Schiedam weer een kans om zich nadrukkelijke uit te spreken tegen dit regeringsbeleid laten liggen? Juist op dit moment in samenwerking met onze samenwerkingsgemeenten Vlaardingen, Maassluis en Rotterdam.
Waarom?