Beeldvormingsavond Stedelijk Museum

veel vragen en weinig handen in eigen boezem

Naar een museum gaan we omdat we beelden en schilderijen willen bekijken. Op 15 april stond het museum echter centraal: de gemeenteraad kwam bijeen voor een beeldvormingsavond. Deze ging over het herstelplan van het Stedelijk Museum Schiedam. Daarmee wilde de raad antwoorden krijgen op de vragen waarom een herstelplan noodzakelijk is en wat het inhoudt.

Om het geheugen op te frissen: in november 2014 werd bekend dat het museum in financiële nood verkeerde. Het kreeg een tijdelijk krediet van 450 duizend euro, omdat het museum de salarissen van de medewerkers over november en december niet meer kon betalen. Ook had het museum nog een huurschuld van 250 duizend euro bij de gemeente.
Het overbruggingskrediet diende om de cashflow op orde te krijgen. Voorwaarde was dat er op 1 maart 2015 een herstelplan zou liggen. Dat ligt er nu en de beeldvormingsavond dient om de vragen van de commissieleden te beantwoorden. In mei vindt dan verdere besluitvorming plaats.

Het beeld dat Progressief Schiedam en GroenLinks hebben gekregen is helder. Jammer genoeg is het ook nogal eenzijdig. Frans Hamerslag namens beide partijen: ‘De directie legt de nadruk sterk op de gemeente die te weinig geld heeft meegegeven bij de verzelfstandiging en in de tussentijd te veel subsidie heeft gekort. De museumdirectie heeft in haar beantwoording weinig beeld gegeven van de eigen verantwoordelijkheden. De raad van toezicht schaart zich achter de directie’.
Zijn conclusie: ‘Weinig hand in eigen boezem’.

Frans Hamerslag stelde namens de fracties van Progressief Schiedam en GroenLinks een groot aantal vragen over de inhoud van het herstelplan. De fracties moeten immers een beeld kunnen schetsen over hoe dit financiële debacle heeft kunnen ontstaan en of het te voorkomen was geweest. Daarnaast moet de raad een oordeel vellen over het herstelplan.
Hierin wordt onder andere voorgesteld om de subsidie met 292 duizend euro te verhogen. Eerder was de subsidie van 2,7 miljoen euro in 2010 verlaagd naar 2,2 miljoen in 2014.
Hamerslag constateerde echter dat deze daling destijds door het museum is geaccepteerd. De vraag is dan of het museum hier in haar uitgaven wel voldoende rekening mee gehouden heeft. Met andere woorden: hadden directie en bestuur niet zelf iets kunnen doen om de financiële problemen te voorkomen?
Ook vroeg Hamerslag zich af waarom er bij de inkomsten rekening is gehouden met winkelend publiek: ‘Deze cijfers laten al jaren een daling zien. Waarom gaat het museum dan uit van een stijging?’

Na het vraaggesprek met de museumdirectie werd de avond afgerond met een gesprek met wethouder Houtkamp. Zijn hoofdvraag aan de raad was om met behoud van een museale functie kaders mee te geven voor het nog te schrijven raadsvoorstel.
Progressief Schiedam en GroenLinks deden het voorstel om verschillende scenario’s op te stellen met financiële en maatschappelijke gevolgen. Dit kreeg brede bijval van de raad. De wethouder zal verschillende mogelijkheden aandragen waar de raad vervolgens een oordeel over kan vellen en besluit op kan nemen.