Communicatie over ontsluiting Sportpark A4 levert nodige vragen op

Progressief Schiedam en GroenLinks hadden tijdens de raadsvergadering van dinsdag 24 maart de nodige vragen over de ontsluiting van het Sportpark A4. Er bestaat onduidelijkheid over een parkeervoorziening aan de Vlaardingse zijde van het sportpark. Bovendien zijn in december en februari brieven verzonden door het college waarvan de raad niet op de hoogte is gesteld. GroenLinks fractievoorzitter Jeroen Ooijevaar, die namens beide fracties het woord voerde, wilde hier meer over weten.

Ooijevaar begon met de onrust die in Vlaardingen is ontstaan over de ontsluiting van het Park A4 aan Vlaardingse zijde. Hij merkte op dat deze onrust niet nieuw is. In 2012 bij een zitting bij de Raad van State kwamen Vlaardingers al in het geweer tegen de bouwvergunning voor de luifels. Een reden voor dit verweer was de angst voor parkeer- en verkeersoverlast.
Op 22 december 2014 heeft het Schiedamse college een brief gestuurd aan het college van Vlaardingen, waarin het een verzoek doet voor toch een parkeervoorziening onder de luifels aan Vlaardingse zijde.
Ooijevaar: ‘Is er nu wel of niet in een parkeervoorziening aan Vlaardingse zijde voorzien?’ Ook wilde hij weten welk overleg plaatsvindt met het Vlaardings bestuur en de Vlaardingse bewoners: ‘Zijn bestuur en bewoners van Vlaardingen überhaupt bereid tot medewerking aan ontsluiting?’

Ooijevaar had ten slotte nog een vraag over de communicatie tussen raad en college over het Sportpark A4: ‘Waarom is de raad niet op de hoogte gesteld van de collegebrieven van 22 december en 24 februari? Deze vraag is des temeer van gewicht, omdat er in de toelichtende brief van 24 februari zeer stellig staat welke sporten er op het dak gaan plaatsvinden en hoe het beheer van het sportpark en de parkeergarages gaat plaatsvinden, terwijl de Schiedamse raad zich daar nog helemaal niet over heeft uitgesproken!’

In zijn antwoord liet wethouder Houtkamp weten dat er goed overleg is geweest tussen Schiedam en Vlaardingen over het ontsluiten van het sportpark A4. Inderdaad was men in 2012 (ten tijde van de zitting van de Raad van State) niet van plan ook een parkeervoorziening aan de westzijde aan te leggen. Maar voortschrijdend inzicht maakte dit onderwerp toch weer actueel.
Op de vraag waarom de brieven van 22 december en 24 februari niet met de raad zijn gedeeld, gaf de wethouder aan dat het slechts interne correspondentie was over een deel van het grotere project sportpark. Ook ontkende hij dat er in de brief van 24 februari dingen over het sportpark zouden staan die nog niet bekend zijn bij de gemeenteraad. Volgens hem waren die zaken allemaal al eens gedeeld met de raad en het grotere plaatje zal worden gepresenteerd tijdens “bijpraatsessies” met de fracties in april en bij de behandeling van de plannen in de raadscommissie van mei.

Progressief Schiedam en GroenLinks waren blij met de heldere antwoorden van de wethouder over de ontsluiting. Vlaardingen zou te maken kunnen krijgen met verkeersoverlast als mensen van die kant het sportpark benaderen en in de wijken gaan parkeren. Om dit te voorkomen kunnen de luifels aan de westkant gebruikt worden voor parkeervoorziening. Als Vlaardingen ervoor kiest niet te ontsluiten: “even goede vrienden”. Wel zijn we benieuwd of men in Vlaardingen dezelfde klare taal heeft gehoord, gezien de onrust die er in die stad is.

Dat alle zaken die in de brief staan met de raad zijn gedeeld, durven Progressief Schiedam en GroenLinks in twijfel te trekken. Alle concrete vragen over voorgaande plannen werden gepareerd met de mededeling dat het slechts om ‘schetsen’ en ‘stippen op de horizon’ ging. Pas als de raad een sluitende business case voor ogen krijgt, zal de raad zich uitspreken over invulling en beheer. Alles wat in de toelichtende brief van 24 februari staat, is dus óók een stip op de horizon, zoals het verweerschrift aan de Raad van State dat toentertijd blijkbaar ook was.